Oppdatering om Johan Sverdrup avgrensingsbrønn

Det norske oljeselskap ASA har, som partner i lisens 265 (20 prosent eierandel), ved kjernetaking bekreftet oljeshows i oppsprukkede og forvitrede grunnfjellsbergarter i sekundærmålet i avgrensingsbrønn 16/2-17 B. Det ble ikke funnet noe sandstensreservoar i hovedmålet.

Brønnen er et 800 meter vestlig sidesteg fra Fault Margin-brønnen 16/2-17 S til grunnfjellshøyden som ligger rett vest for Johan Sverdrup-funnet. Kjerneboringen i reservoarseksjonen pågår fortsatt, og endelige resultater foreligger dermed ikke ennå. 

Statoil er operatør for lisens 265.

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker