Oppdatering om letebrønn på Langlitinden

Det norske oljeselskap ASA har, som operatør i produksjonslisens 659, ved kjerneprøver påvist spor av hydrokarboner i letebrønn 7222/11-2 på Langlitinden-prospektet i Barentshavet.

Boreoperasjonen pågår og endelige resultater foreligger ikke ennå.

Det norske oljeselskap ASA er operatør for lisensen, med en eierandel på 30 prosent (20 prosent)*. Øvrige partnere er Petoro 30 prosent, Lundin Norway 20 prosent, Tullow Oil 10 prosent (15 prosent) *, Atlantic Petroleum 0 prosent (10 prosent)*, Rocksource Exploration 5 prosent og Ithaca Norge 5 prosent (0 prosent)*.

 * Det norske har overført en eierandel på ti prosent til Atlantic Petroleum. Ithaca har overført en eierandel på fem prosent til Tullow Oil. Transaksjonene har forbehold om myndighetsgodkjennelse. Eierandel etter godkjennelse er oppført i parentes.

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker