Planlagt rettet emisjon av nye aksjer

Det norske oljeselskap ASA (ticker "DETNOR" på Oslo Børs) planlegger en rettet emisjon av opp til ca. 12,79 millioner nye aksjer, tilsvarende opp til 10 prosent av eksisterende aksjer i Selskapet. Det norske har engasjert DNB Markets (“DNB”), Pareto Securities (“Pareto”), Skandinaviska Enskilda Banken (“SEB Enskilda”) og Swedbank First Securities (“Swedbank”) som tilretteleggere og ”bookrunner”, for å bistå med rådgivning og tilrettelegging av en privat plassering av nye aksjer rettet mot norske investorer og internasjonale institusjonelle investorer (den ”Private Plasseringen”). Pareto er utnevnt til koordinator av den rettede emisjonen.

Emisjonen vil bli gjennomført som en akselerert ”bookbuilding”-prosess med oppstart 4. desember 2012 kl. 16:30 (CET) og er forventet å være avsluttet før åpning av Oslo Børs den 5. desember 2012. Selskapet og tilretteleggerne forbeholder seg imidlertid retten til å på ethvert tidspunkt kunne avslutte eller forlenge tegningsperioden. Selskapets største eier, Aker Capital AS med en 49,99 prosent eierandel, har forpliktet seg til å tegne 49,99 prosent av den private plasseringen til den aksjepris som fastsettes av styret basert på resultatet av bookbuildingen. Tilretteleggerne, Det norske og Det norskes største eier, Aker Capital AS, har inngått en aksjelånsavtale, og den Private Plasseringen vil bli oppgjort med eksisterende og ubeheftede aksjer i Selskapet som allerede er notert på Oslo Børs, og som vil kunne omsettes umiddelbart.

Nettoprovenyet vil benyttes til delvis finansiering av Det norskes feltutbygginger på Ivar Aasen og Johan Sverdrup. Den nye kapitalen vurderes å utgjøre en viktig del av Selskapets langsiktige finansieringsstrategi. Selskapets målsetning er til enhver tid å sikre en robust balanse mellom gjeld og egenkapitalressurser og forpliktelsene knyttet til Selskapets sterke portefølje av felt og funn.

De nye aksjene som utstedes i forbindelse med den Private Plasseringen vil bli utstedt i henhold til fullmakt gitt til styret på den ordinære generalforsamlingen avholdt 19. april 2012. Minimum tegning og tildeling av aksjer per investor i den Private Plasseringen vil overstige et beløp i norske kroner tilsvarende 100 000 EUR. Basert på strukturen på den Private Plasseringen, med sikkerhet i gjeldende dispensasjonsregler, planlegges det ikke å utstede noe prospekt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Pressekontakt:
Torgeir Anda, kommunikasjonsdirektør
Mobil: +47 99 11 22 03
E-post: torgeir.anda@detnor.no

Investorkontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt
Mobil: +47 95 07 76 22
E-post: knut.evensen@detnor.no

Tilretteleggere:
DnB – Equity sales +47 22 94 89 30
Pareto – Equity sales +47 22 87 87 69
SEB – Equity sales +47 21 00 85 32
Swedbank – Equity sales +47 23 23 82 08


IMPORTANT NOTICE:

This notice is not for distribution to United States news services or for dissemination in the United States, Canada, Japan or Australia or elsewhere where such dissemination is not appropriate. The contents of this announcement have been prepared by and are the sole responsibility of Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR"). DNB, Pareto, SEB and Swedbank are acting exclusively for DETNOR and no one else and will not be responsible to anyone other than DETNOR for providing the protections afforded to their respective clients, or for advice in relation to the contemplated Private Placement and the contents of this announcement or any of the matters referred to herein.

The distribution of this announcement and other information in connection with the Private Placement may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any suchrestrictions.

This announcement may not be used for, or in connection with, and does not constitute, any offer to sell, or an invitation to purchase, any securities. The Private Placement will not be made in any jurisdiction or in any circumstances in which such offer or solicitation would be unlawful.The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States or to US persons unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. No public offering of the securities will be made in the United States.


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Johan Sverdrup. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Ivar Aasen.


Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 200 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker