Primærinnsidemelding

Det vises til den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Det norske oljeselskap ASA («Selskapet) («Fortrinnsrettsemisjonen»).

Aker Capital AS er primærinnsider i Selskapet og eier på nåværende tidspunkt 70 339 610 aksjer i Selskapet. Aker Capital AS har i dag utøvet sine tegningsretter for 30 949 428 nye aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen, tilsvarende antall tegningsretter tildelt Aker Capital AS i dens egenskap som aksjeeier i Selskapet.

Etter allokering av de nye aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen og registrering av de nye aksjene i Foretaksregisteret, vil Aker Capital AS eie 101 289 038 aksjer i Selskapet, tilsvarende et uendret eierskap på 49,99% av totalt antall aksjer i Selskapet.

***

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This announcement does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act), except pursuant to an effective registration statement under, or an exemption from the registration requirements of, the U.S. Securities Act. All offers and sales outside the United States will be made in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act. No public offering of securities is being made in the United States.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker