Protokoll fra ordinær generalforsamling i Det norske

Det norske avholdt ordinær generalforsamling mandag 20. april 2009 i Trondheim. Alle forslag ble vedtatt i henhold til innkallingen.

Trondheim, 21. april 2009
Det norske oljeselskap ASA

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker