Resultat andre kvartal 2015

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) hadde driftsinntekter på 337 (74) millioner dollar i andre kvartal. Produksjonen i perioden var 58,4 (2,7) tusen fat oljeekvivalenter per dag. Selskapet har sikret én milliard dollar i økt likviditet gjennom kvartalet.

Se kvartalsfremleggelse direkte overført fra kl. 8:30 på selskapets hjemmeside www.detnor.no.

EDITDA var 239 (33) millioner dollar i kvartalet, og EBIT var 122 (20) millioner. Netto resultat for kvartalet var 7 (27) millioner dollar.

Selskapet har sikret cirka én milliard dollar i økt likviditet gjennom kvartalet, ved å utstede et subordinert obligasjonslån på 300 millioner dollar og en ny rullerende kredittfasilitet (RCF) på 550 millioner dollar, samt økt trekkfasilitet på det reservebaserte lånefasiliteten (RBL) med cirka 200 millioner dollar.

Johan Sverdrup

Plan for utbygging og drift (PUD) for fase 1 på Johan Sverdrup-feltet ble vedtatt i Stortinget 18. juni, etter å ha blitt overlevert til Olje- og energidepartementet i februar. PUD-en bekrefter en tidsplan for prosjektet som tilsier oppstart av produksjon i fjerde kvartal 2019.

Det norske oljeselskap ASA har besluttet å klage Olje- og energidepartementets avgjørelse om fordeling av eierandelene på Johan Sverdrup til Kongen i Statsråd, som høyeste organ i den norske forvaltningen.

«For Det norske har det vært et avgjørende prinsipp at eierandelene på Johan Sverdrup må fordeles etter en kombinasjon av både volum og verdier. Vi kan ikke se at dette prinsippet er reflektert i Olje- og energidepartementets vedtak om eierfordelingen», sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik.

Produksjon

Det norske produserte 5,3 (0,2) millioner fat oljeekvivalenter («mmboe») i andre kvartal 2015. Dette tilsvarer 58,4 (2,7) mboepd. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 65 (108) dollar par fat, mens gassinntektene ble inntektsført til gjennomsnittlig 0,27 (0,29) dollar per standard kubikkmeter (Sm3). Produksjonseffektiviteten for Alvheim FPSO i andre kvartal var 95,3 prosent. Dette er noe lavere enn i første kvartal, men over målet.

Ivar Aasen

Hovedaktivitetene på Ivar Aasen-prosjektet går etter plan, med planlagt produksjonsstart i fjerde kvartal 2016. I begynnelsen av april ble stålunderstellet skipet ut fra Arbatax-verftet på Sardinia. Byggingen ble fullført på tid og budsjett, og ble i juni løftet på plass på havbunnen med tungløftefartøyet «Thialf». Geopilotbrønnene på feltet ble også ferdig boret i andre kvartal. Det er god fremdrift i byggingen av plattformdekket i Singapore. Detaljprosjekteringen er ferdig, og plattformdekket er cirka 70 prosent ferdig bygget. Utskiping forventes i løpet av våren 2016.

Finn rapport og presentasjon (kun engelsk) vedlagt. På vår hjemmeside sendes direkte webcast fra presentasjonen fra kl. 8:30 - www.detnor.no.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.