Sverre Skogen blir arbeidende styreleder i Det norske

Sverre Skogen vil fra 1. mai være arbeidende styreleder i Det norske oljeselskap ASA, fram til ny administrerende direktør er på plass. Erik Haugane vil fratre som administrerende direktør 1. mai, ikke 1. august, slik som tidligere planlagt. Haugane vil være tilgjengelig for selskapet som rådgiver frem til han slutter 1. august.

På generalforsamlingen i Det norske 17. april ble det valgt nytt styre med Sverre Skogen som ny styreleder. Styret har besluttet at Sverre Skogen skal være arbeidende styreleder med det overordnede ansvaret for selskapets drift. Viseadministrerende direktør Øyvind Bratsberg konstitueres som daglig leder og vil ivareta den operasjonelle og daglige driften av selskapet.

Styreleder Sverre Skogen understreker at dette er en midlertidig løsning for selskapet, og at arbeidet med å finne ny permanent administrerende direktør har høy prioritet.

-          Vi gjør nå et grundig arbeid med å finne den personen som skal overta som ny administrerende direktør i Det norske. Vi ser at det ikke er mulig å få en ny administrerende direktør på plass før august. Det er bakgrunnen for den løsningen vi nå har valgt.

Skogen retter en stor takk til Erik Haugane for det arbeidet han har gjort som administrerende direktør i Det norske.

-          Erik Haugane er grunnlegger av selskapet, og har vært en drivende og markert toppsjef i nærmere ni år. Han har ledet Det norske fra et lite leteselskap til et fullverdig oljeselskap med leting, utbygging og egen produksjon. I hans tid er Det norske blitt en betydelig aktør på norsk sokkel, og det er skapt store verdier for aksjonærene.

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker