Teitur Poulsen ny finansdirektør i Det norske

Teitur Poulsen er ansatt som finansdirektør i Det norske oljeselskap ASA.

Han kommer fra stillingen som Group Economics and Corporate Planning Manager hos Lundin Petroleum AB i Geneve. Han har arbeidet for Lundin siden 2006, og var før det ansatt som sjeføkonom og businessanalytiker i Faroe Petroleum plc. i Aberdeen. Poulsen har en MA i økonomi fra Univerisity of Aberdeen.

Poulsen vil tiltre i Det norske i november.

Teitur Poulsen er fra Færøyene. Han er 36 år, er gift og har tre barn.


Kontakter:

Erik Haugane, adm. dir, tlf.: +47 907 21 655
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske

Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet.

I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske har rundt 200 ansatte.

Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker