Tilbakekjøp av konvertible obligasjoner

Det norske oljeselskap ASA har kjøpt tilbake 136,85  millioner kroner i den utestående konvertible obligasjonen med ticker AKX01 og ISIN NO0010346117 i forbindelse med obligasjonsemisjonen på 600 millioner kroner fullført 13 januar 2011.

Totalt utestående beløp i AKX01 er 320,65  millioner kroner etter tilbakekjøpet.


Kontaktpersoner:

Teitur Poulsen, CFO, tel.:+47 950 82892

Knut Evensen, VP Investor Relations, tel.: +47 950 77 622 



Om Det norske
:

Det norske er nest størst på i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.     

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Om oss

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap. Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst. Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker 'DETNOR'. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Abonner

Dokumenter og linker