Tørr brønn på Dovregubben

Det norske oljeselskap ASA er i ferd med å plugge og forlate letebrønn 6305/9-2 på Dovregubbenprospektet i PL 468 i Norskehavet. Brønnen påtraff ikke hydrokarboner. Ytterligere informasjon om resultatet av brønnen vil bli gitt av Oljedirektoratet i løpet av kort tid.

Dovregubben ble boret med den halvt nedsenkbare boreriggen Aker Barents. Riggen vil etter å ha avsluttet boreoperasjonene på Dovregubben, seile til til PL 522, hvor den vil bore på Gullrisprospektet.

BG Group er operatør for PL 522, hvor Det norske har en 20 prosent eierandel.


Kontakt:
Knut Evensen, Direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622Om Det norske
:

Det norske er nest størst på i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.     

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner