Usikret obligasjonslån

 

Det norske oljeselskap ASA vurderer å utstede en ny senior usikret obligasjon med forfallsdato i januar 2016, rettet mot norske og internasjonale investorer. Nettoprovenyet fra utstedelsen vil benyttes til generelle selskapsformål. Minimumsbeløpet for det foreslåtte obligasjonslånet vil være NOK 400 millioner med en låneramme på inntil NOK 600 millioner.

DnB NOR Markets, First Securities, Pareto Securities and Sparebank 1 Markets v/ Argo Securities er mandatert som tilretteleggere av den vurderte obligasjonsutstedelsen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontaktpersoner:

Knut Evensen, VP Investor Relations, tel.: +47 950 77 622

Om Det norske:

Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser.

Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 boret selskapet ni brønner som operatør eller på vegne av andre operatører, og den høye aktiviteten har fortsatt i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Les mer om Det norske på: www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker