Utbyggingsløsning for Johan Sverdrup

Partnerne i Johan Sverdrup-feltet har besluttet hvordan feltet skal bygges ut i første fase. Gigantfeltet kommer i produksjon i 2019, og er et av de største feltene på norsk sokkel noensinne. Levetiden til feltet vil være 50 år.

Viseadministrerende direktør Øyvind Bratsberg i Det norske sier det er valgt en god og robust løsning for utbyggingen av Johan Sverdrup.

- Dette er et enestående felt som vil gi store verdier til fellesskapet. Feltet vil stå for omtrent en fjerdedel av norsk oljeproduksjon når det er på platå. Vi er stolt av å være med på denne utbyggingen.

Johan Sverdrup-feltet innholder mellom 1,8 og 2,9 milliard fat olje. Feltet vil bygges ut i flere faser. Første fase har en kapasitet på 315.000 til 380.000 fat oljeekvivalenter per dag. Forboring av brønner vil bidra til en rask produksjonsoppbygging. Mer enn 70 prosent av de totale ressursene i feltet kan tas ut med de installasjonene som kommer i første fase.

Alt inkludert
Investeringene i første fase er anslått til mellom 100 og 120 milliarder kroner. Inkludert i dette er hele feltsenteret, brønner, eksport av olje og gass, og kraftløsning. Det inneholder også avsetning til uforutsette endringer, og avsetning for eventuell prisutvikling i markedet.

Første fase legger også til rette for tiltak for økt utvinning, sier Øyvind Bratsberg.

- Det norske mener det er mulig å øke utvinningsgarden betydelig til opp mot 70 prosent.

Partnerskapet arbeider kontinuerlig for å få ned investeringsnivået i første fase.

Stor kapasitet
Feltsenteret i første fase har prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform og boligkvarter, og er tilrettelagt for fremtidig utbygging. Installasjonene har stålunderstell forbundet med broer. De skal stå på et vanndyp på rundt 120 meter. Feltsenteret i fase 1 er robust og fleksibelt. Framtidige utbyggingsfaser skal sikre god utnyttelse av områdene som til sammen utgjør Johan Sverdrup-feltet. For de framtidige fasene skal det foretas en rekke valg før endelig feltløsning er på plass. Ved full utbygging ventes en platåproduksjon for hele feltet i området 550.000-650.000 fat oljeekvivalenter. Både teknisk og økonomisk er levetiden for Johan Sverdrup rundt 50 år.

Ny infrastruktur
Eksportløsningen for olje og gass fra Johan Sverdrup er ilandføring gjennom egne rør. Oljen skal transporteres til Mongstad-terminalen i Hordaland. Gassen skal transporteres via Statpipe til Kårstø i Rogaland for prosessering og videre transport. Johan Sverdrup fase 1 vil forsynes med kraft fra land med omformer på Kårstø som leverer likestrøm til omformer på stigerørsplattformen og sikrer 80 megawatt til feltsenteret.

Partnerskapet
Johan Sverdrup-feltet består av tre lisenser. Det norske har 20 prosent i lisens 265 og 22,22 prosent i lisens 502. Partnere i lisens 265 er Statoil 40 prosent(operatør), Petoro 30 prosent, og Lundin Norway 10 prosent. I lisens 502 har Statoil 44,44 prosent (operatør) og Petoro 33,33 prosent. I lisens 501 har Lundin Norway 40 (operatør), Statoil 40 prosent og Maersk Oil 20 prosent.

Kontakt: 
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622  


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker