Vedtak om fordeling av eierandelene på Johan Sverdrup

Olje- og energidepartementet (OED) har nå foretatt fordeling av eierandelene på Johan Sverdrup. I vedtaket får Det norske oljeselskap en total eierandel i Johan Sverdrup-feltet på 11,5733 prosent.

Fordelingen er basert på en utredning gjort av Oljedirektoratet (OD). De ulike eierandelene i feltet fordeler seg etter vedtaket slik:

Statoil:                  40,0267 prosent
Lundin:                 22,6000 prosent
Petoro:                 17,3600 prosent
Det norske:          11,5733 prosent
Maersk Oil:            8,4400 prosent

«Vi vil nå sette oss grundig inn i begrunnelsen før vi beslutter hvordan vi forholder oss til vedtaket», sier administrerende direktør i Det norske oljeselskap Karl Johnny Hersvik.

Departementets vedtak og begrunnelse kan lastes ned her.  

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker