Vurderer utstedelse av usikret obligasjonslån

Det norske oljeselskap ASA vurderer å utstede en senior usikret obligasjon med forfallsdato i juli 2020 i det norske obligasjonsmarkedet. Formålet med det foreslåtte obligasjonslånet er finansiering av selskapets generelle virksomhet.  Det vurderes utstedt obligasjoner for NOK 1 000-2 000 millioner.

DNB Markets, Nordea Markets, Pareto Securities, SEB og Swedbank First Securities er tilretteleggere for det foreslåtte obligasjonslånet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontakt:
Alexander Krane, finansdirektør, tel.: +47 916 30 025
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tel.: +47 950 77 622

Mediekontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tel.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker