Tredoblet omsetning av næringseiendom i 2010

(Oslo, 23. mars 2011) Det ble i 2010 omsatt næringseiendom i Oslo for nærmere 40 milliarder kroner. I følge Akershus Eiendoms siste markedsrapport som presenteres i dag er dette nesten en tredobling fra 2009 og det høyeste volumet siden 2007. Omsetningen av næringseiendom i Oslo forventes å stige ytterligere i inneværende år. 

Totalt endte transaksjonsvolumet i Oslos næringseiendomsmarked på drøyt 38 milliarder kroner i fjor, mot nærmere 14 milliarder året før. Hele 25 prosent av fjorårets transaksjoner ble gjennomført i desember måned.

- Det forventes en ytterligere økning i omsetningen i 2011 på grunn av fortsatt relativt lav rente, et bedre fungerende kredittmarked samt generelt høyere tillit fra investorer i markedet, sier Ragnar Eggen, analysesjef i Akershus Eiendom. - Det har vært størst fokus på eiendommer med lange leiekontrakter. I det siste har imidlertid også andre eiendommer blitt solgt i større volumer. Fond, syndikater, eiendomsutviklere og livselskaper forventes å være de mest aktive kjøperne i første halvår 2011.

Akershus Eiendom forventer at transaksjonsmarkedet i hovedstaden i inneværende år vil kunne nærme seg volumet fra 2007 på drøye 50 milliarder kroner. Det er imidlertid fortsatt et stykke igjen til rekordåret 2006 da det ble omsatt næringseiendom i Oslo for nærmere 60 milliarder.

Makroutsiktene for norsk økonomi som påvirker næringseiendomsmarkedet er, ifølge markedsrapporten, bedret på de aller fleste områder. Sysselsettingen, som normalt er den beste indikatoren for etterspørsel etter næringseiendom, har nå vekstprognoser som er 80 prosent over hva de var for ett år siden. Dette gir klart grunn til optimisme, både i transaksjons- og utleiemarkedet, fremholder Eggen.

Uten at leiene har gått spesielt mye opp viser markedsrapporten at utleiemarkedet i Oslo har vært bra i 2010. Kontorledigheten har passert toppen og er nå på vei ned. Akershus Eiendom regner med en ledighet 6,5 prosent mot slutten av året. I januar 2011 var kontorledigheten på 8 prosent. - Nedgangen i ledigheten vil bygge opp under forsterket vekst i leienivåene. Dette har vi allerede sett tegn til i prestisjedelen av kontormarkedet. Høystandardsegmentene i Oslo forventes å oppleve en leievekst på 10 prosent eller mer i løpet av året, sier Ragnar Eggen.

Flere ”ukurante” eiendommer er i 4. kvartal 2010 tatt ut av kontormarkedet for å bli ombygget/ omregulert til bolig eller boligrelaterte formål. Ettersom boligprisene er i sterk vekst forventer Akershus Eiendom at dette vil fortsette og at denne trenden på litt lengre sikt vil trekke kontorleienivåene opp.  

For mer informasjon, vennligst kontakt: 

Ragnar Eggen, analysesjef i Akershus Eiendom, tlf. 932 11 692 

 

Tags:

Abonner