ALD Automotive ekspanderer til Baltikum

Et av Norges største billeasingselskaper etablerer brohode i Estland og åpner kontorer i Latvia og Litauen senere i 2005. Målet er 35 prosent av markedet for operasjonell leasing.

Et stort vekstpotensial og et uttalt behov fra internasjonale kunder får nå ALD Automotive til å satse kraftig på å erobre markedet for operasjonell leasing av firmabiler i Estland, Latvia og Litauen. Spydspissen i ALD Automotives baltiske satsning er den estiske hovedstad, Tallinn, hvor ALDs nye kontor åpner like etter nyttår. I midten av 2005 åpner kontoret i Litauen og senere på året i Latvia. "Markedene i de baltiske landene har gjennomgått en dramatisk utvikling - i positiv forstand - med en vekst på mellom 20-30 prosent. Denne utviklingen vil vi i ALD Automotive være en del av. Vi mener at vi ved å etablere oss nå har gode muligheter for å bli markedsledende innen operasjonell billeasing," sier Tim T. Albertsen, Regional Director, Nordic & Baltic countries, ALD Automotive. ALD Automotive fokuserer på operasjonell leasing og fleet management, hvor leasingselskapet ikke bare finansierer biler for sine kunder men også leverer tjenester som har med bilenes daglige drift å gjøre. Det er nettopp her utfordringen for ALD Automotives virksomhet i Baltikum ligger, erkjenner Tim T. Albertsen: "Operasjonell leasing og fleet management er ikke særlig utbredt på de markeder ennå. Vi skal lære kundene å lease biler på en ny måte." "På den annen side eksisterer det store muligheter i markedet. Alene i Estland ble det i 2004 solgt mellom 20.000 og 22.000 biler til næringslivet, og av dem ble 80 prosent finansiert ved leasing. På sikt skal ALD Automotive ha 35 prosent av det markedet," sier Albertsen. Stor etterspørsel for leasingtjenester Tim T. Albertsen understreker, at ALD Automotive langt ifra begynner på bar bakke. Allerede nå merker selskapet et klart behov for leasingtjenester i de baltiske land fra ALDs store, internasjonale kunder: - "Praktisk talt alle store virksomheter har vurdert de baltiske landene og vil etablere seg i regionen. Det gjelder selvfølgelig også for våre kunder både fra nordiske og øvrige europeiske land." Øystein Halsebø, Administrerende direktør i ALD Automotive i Norge kan også fortelle om økt pågang fra norske og internasjonale kunder som har virksomhet i Baltikum: ”I den senere tid har vi merket en markant økning i etterspørselen etter våre tjenester også i Baltikum. Dette er firmaer som foretrekker løsninger på tvers av landegrenser. De ønsker å ha full kontroll på kostnadene samtidig som de kan outsource den daglige driften av bilholdet.” ”Jeg anser det som en fjær i hatten at hovedkontoret gir Skandinavia ansvaret for utviklingen av Baltikum som marked og jeg er sikker på at vi kan skape synergieffekter over landegrensene som vil hjelpe oss i oppstartsfasen” avslutter Halsebø. ALD Automotives første representant i Tallinn er Frank Svenhard, som kommer fra en stilling som Operational Director for ALD i Sverige og nå blir Managing Director for ALD Automotive Baltic. Kontoret i Estland blir hovedkontor for ALDs aktiviteter i hele regionen. En rekke administrative funksjoner skal håndteres fra Danmark, idet ALD Automotive A/S i Danmark er hovedkontor for selskapets aktiviteter i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Dokumenter og linker