Alecta ökar i Tele2

Tjänstepensionsföretaget Alecta har köpt aktier i Tele2 AB.

Alecta har den 11 oktober köpt 1 850 000 B-aktier i Tele2 AB. Vi äger därefter 24 050 000 B-aktier vilka representerar 5,41 procent av aktiekapitalet och 3,05 procent av röstetalet.

För ytterligare information, kontakta
Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör, Alecta
Telefon: 08-441 93 50, 070-526 93 50

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt
103 73 STOCKHOLM
Organisationsnummer: 502014-6865

Dokumenter og linker