Aleris Helse lover kreftdiagnostikk innen 48 timer

(Oslo, 24. mai 2011): Mange har krevd at Norge får en 48-timers garanti for diagnostisk undersøkelse ved kreftmistanke, slik som i Danmark. Aleris Helse skal nå åpne et privat kreftsenter der konsultasjon, utredning, prøvesvar og tolkning av svaret starter innen 48 timer.

- Dette blir i praksis en mulighet til å få undersøkelse i løpet av 48 timer slik mange har etterspurt. Med kreftsenteret ønsker vi å gi personer med kreftmistanke en mulighet til å komme til undersøkelse med én gang, og gi dem svaret så raskt som medisinsk-teknisk mulig. Vi ønsker også å vise at dagens ventetider lar seg kutte relativt enkelt, sier administrerende direktør i Aleris Helse, Grethe Aasved.

Nyheten ble sluppet i forbindelse med at Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i dag besøkte Aleris Helses sykehus i Oslo.

Kort diagnostisk forløp er nyttig

Tidsfrister for behandling i de nasjonale retningslinjene for kreft kommer på plass innen 1.juli, men Helsedirektoratet har uttalt at de ikke ønsker en 48-timersfrist for utredning og diagnose på kreft. Dette er begrunnet i at det ikke er så viktig om man blir undersøkt innen visse frister, men at det viktigste er den tiden som går totalt fra man er henvist med mistanke om kreft til man faktisk får behandling.

Aasved understreker at hensikten med 48-timerstankegangen har en viktig funksjon – også for dem som ikke har kreft:

- Det er uholdbart å gå lenge med en kreftmistanke hengende over seg, og den unødvendige ventetiden kan jo være fatal for de som faktisk har kreft. Men mange av dem som henvises har ikke kreft, og får det avkreftet ved diagnostikken. Med kortest mulig diagnostisk forløp slipper man dermed mye engstelse og lidelse hos dem som egentlig er friske, samtidig som de som har kreft får en rask avklaring og kan komme fort videre inn i behandling, sier Aasved.

Ønsker avtaler

En rapport fra Statens helsetilsyn i 2010 slår fast at forsinkelser i kreftdiagnostikk er den største risikoen i norsk kreftbehandling. Nye tall fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) understøtter det som kom frem rapporten. Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsbrev for 2011 pålegger helseforetakene å satse på kreftbehandling og -diagnostikk. I tillegg har det vært et stort mediefokus på manglene i norsk helsevesen for kreftpasienter, særlig uakseptable ventetider.

- Med dette senteret på plass vil det medisinske og teknologiske tilbudet innen utredning av kreft bli bedre. Vi vil nå arbeide for å få på plass avtaler med det offentlige slik at senteret kommer alle pasienter i Norge til gode. Det kan ikke være slik at folk ikke får tilgang til undersøkelsene de trenger, bare fordi vi er en privat aktør, sier Grethe Aasved.

Kreftsenterets tilbud

Aleris Helse har allerede PET/CT-skanner for kreftdiagnostikk, og Norges eneste PET/CT for diagnostikk av prostatakreft og hjernekreft. Det nye kreftsenteret hos Aleris Helse er allerede i gang innen utredning av tykktarmskreft og prostatakreft og utvides kontinuerlig med nye diagnosegrupper på kreftområdet. I tillegg tilbys kontroller, oppfølging og rådgivning.  Etter hvert planlegger Aleris Helse å utvide tilbudet med behandling på utvalgte områder.

For mer informasjon, kontakt:

Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse
Mobil: 916 92 808

Nettsider:

http://www.aleris.no/kreft

Aleris Helse er Norges største private helseaktør med sykehus og medisinske sentre i alle helseregioner. Virksomheten har stor bredde, dekker de fleste medisinske fagområder og har rundt 250 medarbeidere. Sykehuset i Oslo har Norges største private diagnostiske virksomhet med røntgensenter, PET/CT og andre undersøkelsesmetoder for de fleste diagnoser.

Tags:

Abonner