Aleris kjøper Omnia og Axess Spesialistklinikk og blir den største aktøren innen privat helse- og sykehusdrift i Norge

Aleris har ervervet 96 % av aksjene i Omnia ASA og samtlige aksjer i Axess Spesialistklinikk AS med den hensikt å slå sammen begge foretak til et nytt selskap som får navnet Aleris Helse AS. Aleris Helse AS blir størst innen privat helse- og sykehusdrift i Norge Aleris Helse blir umiddelbart den største aktøren innen privat helse- og sykehusdrift i Norge med en samlet omsetning på over NOK 310 millioner og med stor faglig bredde og geografisk dekning. Aleris Helse vil med dette ha sykehuskonsesjon i Bergen, Trondheim, Kristiansand og Oslo. Aleris Helse vil kunne tilby operasjoner innen urologi, rygg, nakke, ortopedi inklusive protesekirurgi (hofter og knær), øre-nese-hals, plastikkirurgi, gynekologi, øye, kar - og generell kirurgi. Behandling av ufrivillig barnløshet vil også være et av satsingsområdene. ”Hensikten med oppkjøpet av begge foretakene er at Aleris Helse skal videreutvikle en kvalitetsmessig og faglig godt tilbud till pasientene hvilket blir en av ledelsens viktigste oppgaver. Aleris Helse har til hensikt å bli et godt supplement til den offentlige sektors tilbud”, sier Lena Hofsberger, kosernsjef i Aleris og styreleder i Aleris Helse AS. Administrerende direktør i Aleris Helse AS blir Leif Ness, tidligere Adm. direktør i Omnia ASA, økonomidirektør blir Magnar Tørres fra Axess Spesialistklinikk AS. Sissel Engen fra Axess Spesialistklinikk AS blir viseadministrerende direktør med ansvar for HR og diverse prosjekt innen driftsutvikling bla et spesielt ansvar for privat plastikkirurgi. Pål Stange, tidligere Omnia, blir økonomidirektør i Aleriskonsernet i Norge. I Sverige har Aleris en betydelig virksomhet innen spesialisthelsetjenesten og medisinsk diagnostisk. ”Vi har mye å lære av hverandre” sier Leif Næss. ”Det profesjonelle utbyttet over landegrensene kommer til å bli svært viktig for vår fremtidige kompetanseutvikling” fortsetter Leif. ”Det skal bli utrolig spennende å fortsette å utvikle privat helse- og sykehusdrift nå innenfor Aleris”, sier Sissel Engen. Aleris er ledende innen psykososial behandling av barn og ungdom i Norge gjennom datterselskapet Ungplan som ble kjøpt i august 2005. Aleris Omsorg er nummer tre innen privat eldreomsorg. Aleriskonsernet i Norge får gjennom de nye oppkjøpene en samlet omsetning på NOK 600 millioner. Om Omnia ASA Omnia er et privat helseforetak med virksomhet innen allmennmedisin og sykehusdrift. Omnia har syv medisinske sentre som ligger i Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim og på Gardermoen. Omnia driver allerede Norges største private sykehus i Oslo hvor de i år vil utføre over 4600 operasjoner. Omnia har vært på helsemarkedet siden 1998, omsetter totalt i år ca NOK 260 millioner. Om Axess Spesialistklinikk AS Axess Sykehus og Spesialistklinikk tilbyr operasjoner innen ortopedi, gynekologi, plastikkirurgi, øre-nese-hals og allmen kirurgi. Axess har to avdelinger i Oslo; en klinikk på Lysaker og et sykehus på Økern, og utfører i år over 3500 operasjoner. Axess ble etablert i 1998, omsetter i år ca NOK 55 millioner og er ISO sertifisert siden 2004. Aleriskonsernet Aleris ble etablert i mars 2005 gjennom en sammenslåing av ISS Health Care og Care Partner og eies av EQT. Aleris er med sin virksomhet i Sverige, Norge og Danmark en av Nordens største aktører innen helse- og omsorg. Aleris tilbyr tjenester innen fire hovedområder: Medisinsk diagnostikk, Eldreomsorg, Psykiatri og Helsetjeneste. Aleris omsetter i 2005 ca SEK 1,8 milliarder og har ca 4700 medarbeidere. For ytterligere informasjon, kontakt: Lena Hofsberger, konsernsjef og VD i Aleris AB, Tlf.:+46 7 04 84 53 41 Leif Næss, administrerende direktør i Aleris Helse AS, Tlf.:+47 91 13 12 15 Sissel Engen, viseadministrerende direktør i Aleris Helse AS, Tlf.:+47 99 29 02 32 Besøk oss gjerne på: www.aleris.se www.aleris.no www.omniahelse.no www.axessclinic.no www.eqt.se

Dokumenter og linker