Aleris overtar det danske privatsykehuset Hamlet

Aleris har inngått avtale med Danica Pension, Den A. P. Møllerske Støttefond, PFA Pension og Lundbeck og Nykredit Realkredit om å overta 78 % av aksjene i danske Privathospitalet Hamlet AS.  Aleris ønsker å overta 100 % av aksjene, og er i dialog med de øvrige aksjonærene om dette. Gjennom oppkjøpet styrker Aleris sin posisjon både i det danske og det nordiske markedet.

- Oppkjøpet av Privathospitalet Hamlet er strategisk viktig for Aleris, og med det nylig gjennomførte oppkjøpet av Proxima i Sverige, gjør det oss til en enda sterkere aktør både i det danske og det nordiske markedet. Hamlet er det ledende private sykehuset i Danmark, og denne overtakelsen gjør oss til en landsdekkende dansk aktør. Vi ser frem til å utvikle selskapet ytterligere i nært samarbeid med Hamlets ledelse og medarbeidere, sier konsernsjef i Aleris, Stanley Brodén.

- Vi er svært positive til å bli en del av Aleris. Det gir oss ytterligere muligheter til å utvikle våre tjenester og utvide vårt tilbud, samtidig som vi blir en enda mer komplett aktør på  det danske markedet. Jeg ser frem til et givende samarbeid og muligheter til å utveksle erfaringer med mine nye kollegaer både i Sverige og Norge, sier administrerende direktør i Privathospitalet Hamlet, Vinni Breuning.

Oppkjøpet forutsetter godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter.

Om Hamlet
Hamlet er Danmarks største private sykehus med to virksomheter i Københavnsområdet og en i Århus. Hamlet utfører til sammen mer enn 12000 operasjoner og behandlinger per år. Virksomheten omsetter for ca 555 millioner NOK (pro forma) pr år og har 260 ansatte. Les mer på www.hamlet.dk


Om Aleris
Aleris er ett av Nordens ledende helse og omsorgsforetak med 5000 ansatte og en omsetning på
4,4 millarder NOK. Aleris finnes i Norge, Sverige og Danmark og tilbyr tjenester innenfor primær og spesialisthelsetjenesten, eldreomsorg og psykiatri. I Danmark har Aleris i dag fem private sykehus gjennom Aleris Privathospitaler, i tillegg til virksomhet innenfor aldreomsorg. Les mer på  www.aleris.se og www.aleris.dk.

Aleris eies av det svenske investeringsselskapet Investor. Les mer på www.investorab.comFor mer informasjon:
Stanley Brodén, konsernsjef Aleris, tlf. + 46 706027211
Liselott Kilaas, visekonsernsjef og administrerende direktør Aleris Norge og Danmark, tlf +47 40002510
Vinni Breuning, administrerende direktør Privathospitalet Hamlet A/S, tlf. + 45 38170400

Tags:

Abonner