Nytt brystsenter – svar på dagen ved kul i brystet

Kvinner som har oppdaget en kul i brystet risikerer i dag å måtte vente opptil 13 uker før de får avklart om de har kreft eller ikke. 1. mars starter Aleris opp Brystsenteret – der kvinnene selv kan henvende seg, få time på dagen, bli undersøkt, møte en spesialist og få svar samme dag.

(Oslo, 1. mars 2012): Mange kvinner får kuler eller andre forandringer i brystene i løpet av livet. Disse skal utredes med flere typer undersøkelser: Klinisk undersøkelse, mammografi, ultralyd, eventuelt vevsprøve og noen ganger MR. Men ventetiden for brystundersøkelse ved offentlige sykehus er i dag opptil 13 uker, ifølge Fritt sykehusvalg.

- De aller fleste kvinner som er redd for at de har fått brystkreft, har ikke kreft. Det er forferdelig å måtte gå i mange uker med en kreftmistanke hengende over seg. Derfor er det så viktig med en rask avklaring. Og hvis man faktisk har kreft, er det viktig å bli sendt videre til behandling så snart som mulig. Derfor starter vi nå opp Brystsenteret, forteller Dr. Grethe Aasved, administrerende direktør i Aleris Helse.

Dagens system skaper unødig venting

Aasved mener mye av årsaken til dagens ventetider er at kvinnene må undersøkes flere forskjellige steder i helsevesenet, og i tillegg vente i ukevis på svaret. Brystsenteret ved Aleris er derfor bygget rundt kvinnenes behov:

- Alle undersøkelsene og kompetansen som trengs finnes på ett og samme sted. Når kvinnene bare har ett kontaktpunkt å oppsøke blir samhandlingen bedre, diagnosen stilt raskere, ventetiden med engstelse går ned, og kvinnen får færre besøk i helsevesenet, fortsetter Aasved.

Tilbudet gjelder også for kvinner som av forskjellige grunner ønsker en rutinesjekk av brystene.

Skal det tas vevsprøve, gis et foreløpig svar, og kvinnen får endelig konklusjon så snart som mulig deretter. Skulle det vise seg at kvinnen har kreft, får hun umiddelbart konsultasjon hos kreftspesialist som informerer og sørger for umiddelbar henvisning til behandling.

Feil eller for sen brystkreftdiagnose et stort problem

Feil eller forsinket diagnose er årsaken i 66 prosent av de 163 sakene der brystkreftrammede har fått medhold av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) de siste ti årene. Statens helsetilsyn har tidligere slått fast at forsinkelse i diagnostikk er den største risikoen innen norsk kreftbehandling. Regjeringen har som kjent innført forløpstider for kreftbehandling mange sykehus sliter med å innfri.

De regionale helseforetakene kan benytte seg av private ressurser for å frigjøre kapasitet for pasienter som trenger rask utredning og behandling, slik som kreftpasienter. Grethe Aasved håper derfor Brystsenteret nå kan bidra til å redusere ventetidene på brystdiagnostikk, uten at kvinnene selv må ta regningen.

- Ja, vi er private. Men nå står vi altså her med et fullverdig brystdiagnostisk senter uten ventetid. Vi kan ta unna køer og gi diagnose på kort tid. Offentlige sykehus står dermed fritt til å kutte ned ventetiden for sine brystpasienter hvis de velger bistand fra oss på et område de er pålagt å prioritere, avslutter Aasved.


Fakta Aleris Brystsenter

På Brystsenteret vil kvinner få klinisk undersøkelse hos spesialist, ta mammografi, ultralyd, vevsprøver og eventuelt MR på ett og samme sted. I de tilfeller der det må tas vevsprøve får kvinnen et foreløpig svar og endelig svar når vevsprøven er analysert. Brystsenteret skal ikke ha noen ventetid og kvinner trenger ingen henvisning for å få time. Skulle det vise seg at kvinnen har kreft, får hun umuddelbart konsultasjon hos kreftspesialist som informerer og sørger for umiddelbart henvisning til behandling.

For å få dette til har Brystsenteret onkolog, mamma-radiologer og radiograf med spesialområde mammografi. Brystsenteret har en også en koordinator som sørger for at alt foregår strømlinjeformet, tilpasset den enkelte kvinnes behov.

Brystsenteret ved Aleris er det eneste stedet i landet som har dette komplette tilbudet der kvinnene selv kan henvende seg og få svar på dagen.

For mer informasjon, kontakt:

Grethe Aasved, MD, Administrerende direktør Aleris Helse         

Mobil +47 91 69 28 08

Og se nettside www.aleris.no/brystsenter

Tags:

Dokumenter og linker