PRESSEINFORMASJON

(Sløvåg, 19. juni 2008) I forbindelse med omtalen av Alexela Sløvåg AS i NRK Brennpunkt ”Mitt skip er lastet med..” i dag, presiserer vi følgende:

Vest Tank AS ble overtatt av Alexela Logistics (Estland) 1. august 2007 og skiftet samtidig navn til Alexela Sløvåg AS. Eksplosjonen hos Vest Tank, som foranlediget Brennpunktprogrammet, fant sted 24. mai 2007. Eksplosjonen og forholdene rundt denne er under etterforskning av Økokrim.

Alexela Sløvågs holdning er at det ikke er riktig å kommentere forhold og hendelser som i tid ligger forut for Alexela Logistics inntreden som eier av selskapet, og som er under etterforskning. Vi vil forholde oss til resultatene av etterforskningen når disse foreligger.

Vårt fokus er nå rettet mot opprydning og gjenoppbygging av anlegget, i nært samarbeid med Statens Forurensningstilsyn, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Gulen kommune og lokalbefolkningen. Alexela Sløvåg skal etter planene i gang igjen senhøstes i år som en moderne oljeterminal for lossing, lasting og lagring av oljeprodukter som kommer sjøverts. Alexela Sløvåg AS har et langsiktig perspektiv for sin tilstedeværelse i Gulen med omlag 20 arbeidsplasser tuftet på sikker og kommersiell sunn drift.

Abonner