PRESSEMELDING

Alexela Sløvåg AS søker om tillatelse for ordinær drift av oljeterminal, ikke for mottak og bearbeiding av bensinavfall

(Sløvåg, 20. juni 2008) NRK Sogn og Fjordane publiserte 19. juni følgende påstand: ”Alexela Sløvåg AS har no søkt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, SFT og Gulen kommune om å få ta i mot bensinavfall og bearbeide det.”

I regi av den tidligere lederen av selskapet, ble det søkt om slik tillatelse NRK referer til høsten 2007. Da søknaden kom til nåværende administrerende direktørs og eieres kunnskap på nyåret 2008, ble søknadsprosessen stanset under et møte med SFT og DSB. Ordføreren i Gulen, Trude Brosvik, var på dette tidspunkt blitt informert om selskapets gjeldende planer for fremtiden av administrerende direktør.

Alexela Sløvåg AS har til hensikt å drive en ordinær oljeterminal i Sløvåg, der man skal tilby kundene losse-, lagrings- og lastekapasitet av ordinære oljeprodukter fraktet med skip. Det søkes derfor kun om tillatelser for ombygging til, og drift av, slike terminaltjenester.

Abonner