PRESSEMELDING

Sløvåg, 27. juni 2008) NRK Sogn og Fjordane har lagt ut på tekst-TV at oljeslammet som ble igjen etter avsvovlingen av coker gasoline-lasten fra skipet Probo Emu ble dumpet i Fensfjorden. Dette medfører ikke riktighet; avfallet ble lagt på tanker på land hos Vest Tank AS. Skipets tanker ble imidlertid rengjort ved vasking. Vaskevannet ble også lagt på egen tank og senere forskriftsmessig renset av Alexela Sløvåg på nyåret i 2008 i henhold til gjeldende utslippstillatelse fra SFT. Det rensede vannet ble så sluppet ut i Fensfjorden iht. foreliggende tillatelser og gjeldende forskrifter. Oljeslammet og de substansene som ble renset ut av vaskevannet oppbevares lovlig på Alexela Sløvågs tanker, og vil bli skipet ut i nærmeste fremtid.

Avfallet som pr. dato ligger igjen på land hos Alexela Sløvåg, vil i henhold til pålegg fra SFT innen søndag 29. juni være pakket i såkalte ”Big Bags”, store glassfiberforsterkete, doble plastsekker og forseglet slik de ikke lekker. Så raskt man har funnet frem til en egnet avtager vil massen bli skipet ut. Denne håndteringsmetoden oppfyller de krav SFT påla Alexela Sløvåg 29. mai 2008.

I forbindelse med denne pakkingen vil det kunne forekomme ubehagelig lukt i området rundt bedriften.

Abonner