2010 ble det beste året noensinne for Alfred Berg i Norge

Seks av de ti beste norske aksjefondene i 2010 er Alfred Berg fond1). Det viser den offisielle avkastningsoversikten for fondene som investerer i norske aksjer. Blant de seks top ti fondene er Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Norge og Alfred Berg Aktiv.

Direktør Helge S. Arnesen, administrerende i Alfred Berg Norge, sier: ”Det er et sterkt resultat som vi er stolte av. Dette viser at Alfred Berg fortsatt hører til blant de aller beste norske aksjeforvalterne. Dette gjelder også når man tar hensyn til investeringsrisikoen – Alfred Berg har nemlig også seks fond blant de ti beste i den risikojusterte top-ti listen.”

Alfred Bergs norske aksjeforvaltningsteam består av tre meget erfarne aksjespesialister, leder for norsk aksjeforvaltning Leif Eriksrød, seniorporteføljeforvalter Petter Tusvik og aksjeanalytiker Stig Arild Syrdal.

”Avkastningsresultatet i 2010 understreker hvor robust Alfred Bergs investeringsprosess er. Det er ingen hemmelighet at vi i 2010 mistet flere i det norske aksjeteamet. Nå kan vi konstatere at vår systematiske analyseprosess og aksjeutvelgelse ikke avhenger av enkeltpersoner, men er et resultatet av en dedikert og dyktig innsats av hele aksjeteamet. Det er jeg meget fornøyd med,” sier Helge S. Arnesen.

Alfred Bergs eier, BNP Paribas Investment Partners, forvalter en rekke aksjefond som Alfred Berg distribuerer i Norden. Mange av disse fondene har også klart seg bra i 2010, spesielt de fondene som investerer i fremvoksende markeder (Emerging Markets).

Helge S. Arnesen sier: ”Det er viktig, spesielt for den langsiktige investor, at de inkluderer Emerging Markets i investeringsstrategien. Vekstutsiktene for disse markeder er betydelig bedre enn de modne markedene i Vesten. Derfor anbefaler vi alle å se nærmere på de spesialiserte Emerging Markets aksjefondene som BNP Paribas Investment Partners forvalter.”

# # #


AVKASTNING FOR ALFRED BERGS NORSKE AKSJEFOND PER 31.12.20101):

Fondsnavn  Avkastning
2010
 
Meravkastning ift. Indeks*  5 årlig ann. avkastning Sharpe
Ratio **
Alfred Berg Gambak 28,52 % 5,43 % 8,15 % 1,14
Alfred Berg Norge + 27,41 % 4,33 % 8,36 % 1,13
Alfred Berg Aktiv 26,98 % 3,90 % 7,19 % 1,08
Alfred Berg Norge 26,74 % 3,66 % 7,92 % 1,10
Alfred Berg Aktiv II 26,19 % 3,11 % 6,63 % 1,05
Alfred Berg Norge Etisk 25,03 % 1,95 % 6,87 % 1,03
Alfred Berg Humanfond 23,30 % 1,77 % 5,65 % 0,95
Alfred Berg Indeks 17,94 % -0,40 % 5,54 % 0,55

*      Oslo Børs Fondsindeks

**   Sharpe Ratio er forholdet mellom fondets meravkastning og avkastningsrisikoen (standardavviket). Jo større positiv Sharpe Ratio, desto bedre risikojustert avkastning. Kun de beste norske fondene har en Sharpe Ratio over 1 i 2010.

# # #

NOTER

1) Kilde: Oslo Børs, Morningstar og Alfred Berg. Tall per 31.12.2010. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Helge S. Arnesen, Administrerende direktør i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Telefon: +47 2200 5140
Email: helge.s.arnesen@alfredberg.com

Thomas Einfeldt, Nordisk kommunikasjonsdirektør
Telefon: +45 3396 1000
Email: thomas.einfeldt@alfredberg.com

Alfred Berg er en nordisk kapitalforvalter med over 160 ansatte, og vi forvalter 16 milliarder euro på vegne av våre kunder. Vi er en del av BNP Paribas Investment Partners, så i tillegg til våre lokale forvaltningstjenester tilbyr vi også et bredt spekter av BNP Paribas Investment Partners fond.

BNP Paribas Investment Partners en av Europas ledende kapitalforvaltere, og vår unike produktplattform gir en enkel tilgang til et bredt spekter av kapitalforvaltningsspesialister. Med over 60 kompetente forvaltningsteam i 45 land, tilbyr Partner-nettverket en dedikert ekspertise innen forvaltning og innovative investeringsløsninger.

For ytterliggere informasjon besøk vår hjemmeside på www.alfredberg.com.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker