ALFRED BERG ANSETTER RENTEEKSPERTER

Alfred Berg henter to svært erfarne eksperter på det norske rentemarkedet til å forvalte norske rentefond og mandater. Selskapet har med det gjennomført et svært vellykket generasjonsskifte på forvaltningssiden.

De to erfarne renteforvalterne Morten Steinsland og Arne W. Eidshagen er de siste forvalterne som slutter seg til Alfred Berg. For kun noen uker siden var det norske aksjeteamet på plass, etter at Leif Eriksrød (Ventor, Delphi Fondene) og Stig Arild Syrdal (internt) ble rekruttert inn. Dermed har Alfred Berg gjennomført et vellykket generasjonsskifte innenfor selskapets to norske forvaltningsområder renter og aksjer.

- Våre kunder er naturlig nok svært opptatt av hvem som ivaretar investeringene deres og foretar investeringsbeslutningene. Jeg er stolt over de sterke profilene og den solide forvaltningserfaringen vi nå tilbyr gamle og nye kunder i Norge, sier Søren Rytoft, viseadministrerende direktør i Alfred Berg Gruppen.

Morten Steinsland
Morten Steinsland, siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og 25 års obligasjonsveteran, tiltrer som Alfred Bergs leder av det norske renteteamet og senior porteføljeforvalter. Steinsland har 14 års porteføljeerfaring, hvorav 5 år som visepresident og leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Steinsland kommer fra stillingen som leder for norsk pengemarkeds- og swap-handel i Nordea Markets i Oslo. Steinsland tiltrer 1. oktober 2010.

Arne W. Eidshagen
Arne W. Eidshagen, CFA, tiltrer som senior porteføljeforvalter og kredittanalytiker for high yield kreditt og taktisk aktivaallokering. Arne er siviløkonom og cand.merc. fra Norges Handelshøyskole med spesialisering i finans og dessuten NFF renteanalytiker og kredittforvalter. Arne bidrar med sterk analytisk kompetanse og omfattende allokeringserfaring. Blant annet har han jobbet med aktiv seleksjon av obligasjoner (”bond picking”), utbytte- og spread-strategier, samt risikostyring. Hans karriere inkluderer 8 år i Norges Bank som analytiker, porteføljeforvalter og rådgiver, samt 6 år i KLP som senior analytiker og porteføljeforvalter. Eidshagen kommer fra Den Norske Krigsforsikring for Skib, der han arbeidet med kvantitativ aktivaallokering. Eidshagen tiltrer senest 1. desember 2010.

Alfred Bergs norske renteteam består foruten Steinsland og Eidshagen av Lisbet Flugsrud og Mette Rutgerson, mens det norske aksjeteam består av Leif Eriksrød, Stig Arild Syrdal og Petter Tusvik.

Ytterligere informasjon:
Søren Rytoft, Visekonserndirektør i Alfred Berg, +45 3051 1042
Thomas Einfeldt, Nordisk kommunikasjonsdirektør, +45 2085 0700

Dokumenter og linker