Styrkelse av Alfred Bergs salgs- og forvalterteam

Alfred Berg styrker de kunderettede aktiviteter med ansettelsen av Nils J. Andresen som leder for institusjonelle kunder. Samtidig overtar Christian H. Grosch ansvaret for aktiv forvaltning og trer inn i selskapets investeringskomité.

Nils J. Andresen blir sjef for institusjonelle kunder pr. 1. september. Han kommer fra stillingen som senior kundeansvarlig for institusjonelle kunder i Nordea Investment Management.

I forbindelse med Nils J. Andresens tiltredelse overtar Christian H. Grosch ansvaret for aktiv forvaltning og trer inn som medlem av Alfred Bergs norske investeringskomité med særlig fokus på taktisk aktiva allokering. Christian H Grosch beholder det overordnede ansvar for samarbeidet med Alfred Bergs distribusjonspartnere.

Administrerende direktør Helge S. Arnesen, landsjef for Alfred Berg Norge, sier: ”Jeg er veldig glad for at Nils J. Andresen har valgt at fortsette sin karriere hos Alfred Berg. Nils er en svært erfaren rådgiver og diskusjonspartner for store institusjonelle investorer i Norge, og jeg er helt overbevist om at han vil tilføre ytterligere substans til rådgivningen av våre store kunder. Jeg er også glad for å gi Christian H. Grosch mulighet til å bidra i vår investeringsprosess. Christian har stor erfaring med taktisk aktiva allokering og er en betydelig styrkelse av vår investeringskomité.”

# # #

YDERLIGERE INFORMASJON

Administrerende direktør Helge S. Arnesen
Telefon +47 22 00 51 40
Email helge.s.arnesen@alfredberg.com

Kommunikasjonsjef Thomas Einfeldt
Telefon +45 3396 1000
Email thomas.einfeldt@alfredberg.com

 

Alfred Berg er en nordisk kapitalforvalter med over 160 ansatte, og vi forvalter 16 milliarder euro på vegne av våre kunder. Vi er en del av BNP Paribas Investment Partners, så i tillegg til våre lokale forvaltningstjenester tilbyr vi også et bredt spekter av BNP Paribas Investment Partners fond. BNP Paribas Investment Partners en av Europas ledende kapitalforvaltere, og vår unike produktplattform gir en enkel tilgang til et bredt spekter av kapitalforvaltningsspesialister. Med over 60 kompetente forvaltningsteam i 45 land, tilbyr Partner-nettverket en dedikert ekspertise innen forvaltning og innovative investerings-løsninger. For ytterliggere informasjon besøk vår hjemmeside på www.alfredberg.com