Dansk Aller med rekordresultat

Norsk toppledelse har gitt suksess: Dansk Aller med rekordresultat (Valby 14/12-2004) Med nordmannen Pål Thore Krosby ved roret har Aller Press i Danmark oppnådd sitt beste resultat noensinne i regnskapsåret 2003/2004, med 175,5 millioner DKR i resultat før skatt. Dette er en forbedring på 125 mill. DKR fra regnskapsåret 2002/2003. Pål Thore Krosby har dermed levert levert en resultatforbedring på hele 235 mill DKR til de danske eierne på to år - etter at han ble hentet fra Radio 1 i Norge i 2001. Det er særlig en ny og offensiv strategi, samt fullført overgang til helt nytt trykkeri, som nå for alvor gir resultater for Danmarks største utgiver av ukeblader og magasiner. Både utgivelsesvirksomheten og trykkeriet bidro til den markante resultatfremgangen. Utgiverdelen Aller Press A/S (morselskapet) fikk et resultat før skatt og overskuddsdeling til medarbeiderne, på 172,5 mill. DKR. Selskapet viser økte markedsandeler på flere områder, og både ukeblader, magasiner og annonsesalg gjorde det bedre enn konkurrentene. Omsetning steg siste år med 6 prosent, til 1047 mill. DKR, og inntektene fra både blader og annonser hadde positiv utvikling. Samtidig har det lykkes å redusere kostnadene gjennom modernisering av driften, bruk av ny teknologi samt interne omstruktureringer som har gitt redusert bemanningsbehov. De ukeblader som har vist en særlig positiv utvikling er Billed-Bladet, Ude og Hjemme samt SE og HØR. Trykkeriet Aller Tryk A/S (datterselskap) oppnådde for første gang overskudd og endte på et resultat før skatt på 3 mill. DKR. Omsetningen var stabil samtidig som redusert bemanning og reduksjon av ekstraomkostninger i forbindelse med tekniske problemer førte til en generelt lavere kostnadsnivå. Aller Press har avvikende regnskapsår og avlegger resultat 30. september. Nøkkeltall: 175,5 mill. DKR i resultat før skatt · 125 mill. DKR bedre enn 2002/2003 · 235 mill. DKR bedre enn 2001/2002 · 60 mill. DKR bedre enn tidligere tiders rekordår · 85 mill. DKR bedre enn gjennemsnittet i 90-årene 120 mill. DKR i resultat efter skatt · 95 mill. DKR bedre enn 2002/2003 · 157 mill. DKR bedre enn 2001/2002 Adm. Dir. Pål Thore Krosby i Aller Press A/S kommenterer: · For to år siden definerte vi en ny hovedstrategi, som har omfattet endringer på en rekke områder i bedriften. Strategien bygger på en mer offensiv og dynamisk tilnærming til konkurransen i bladmarkedet med bevisst styring av egen bladportefølje, tydeligere posisjonering av de enkelte blad og flere nyutgivelser. Internt innebærer strategien blant annet større grad av delegering av lederansvar, en mer tidsriktig medarbeiderpolitikk samt modernisert drift. · Vi er tilfreds med siste års resultater og vi er glad for at strategien ser ut til å fungere etter planen. · Jeg er spesielt glad for at trykkeriet nå viser positive tal. Vi har nå et trykkeri som er tilpasset markedet, og som ser ut til å ha lagt den krevende innkjøringsperioden bak seg. Denne utviklingen viser at det var en riktig beslutningen å investere i et nytt trykkeri. · Medarbeiderne i Aller Press-konsernet har gjort en flott innsats gjennom året, og det er takket være våre dyktige medarbeidere at vi har oppnådd dette resultatet. · Dagens strategi føres nå videre, og det primære mål er å opprettholde det lønnsomhetsnivå vi nå har oppnådd. Resultatutvikling de siste tre år for Aller Press konsernet: Beløb i mill. DKR 2001/2002 2002/2003 2003/2004 Omsetning 982,8 987,5 1.047,4 Bruttoresultat 181,3 320,3 443,7 (42,4%) Driftsresultat 67,7 42,9 162,4 (15,5%) Resultat før skatt - 59,7 50,5 175,5 (16,2%) Årets resultat - 36,6 25,3 120,1 Egenkapitalens forrentning - 7% 5% 22% Aller Press A/S utgir følgende titler: Åtte ukeblader: Billed-Bladet, SE og HØR, KIG IND, 7 Tvdage, Familie Journal, Ude og Hjemme, Ugebladet Søndag, FEMINA Ni magasiner: Månedsmagasinet IN, Mad & Bolig Magasinet, Antik & Auktion, bazar, Isabellas, Nyt om Biler, Q, Psykologi, Living Design Kontaktperson: Pål Thore Krosby Adm. Direktør Tlf. arbeid: +45 36 15 26 00 Aller Press A/S Tlf. mobil: +45 20 80 60 80 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=568&lang=NO Pål Thore Krosby

Kontakter

  • Aller Press as
    . . .

Abonner

Multimedia

Multimedia