Toetasjers tog til Oslo

I forbindelse med konferansen Kollektivtrafikkdagene i konferansesenteret Felix på Aker Brygge 4. til 5. november blir det for første gang i Norge presentasjon av et toetasjers passasjertog. Den franske togprodusenten Alstom har i samarbeid med Flytoget AS fått tillatelse til å kjøre et Coradia Duplex type X-40 fra Stockholm til Oslo.

Toget som kommer til Oslo er 55 meter langt og har plass til 180 passasjerer. Statens Järnvägar i Sverige har kjøpt 42 slike tog som brukes i pendlertrafikken rundt Stockholm. Det finnes i to versjoner, tovognstoget som kommer til Oslo og en trevogns versjon som er 81,5 meter langt og med kapasitet til 288 passasjerer.

Toetasjers tog benyttes etter hvert i trafikken i flere europeiske land og Alstom alene har levert flere hundre. Passasjerkapasiteten økes betydelig i toetasjers tog og er et effektivt virkemiddel når linjekapasiteten er begrenset. X-40 er et svært populært tog hos svenske togpassasjerer og har vist seg å være svært driftssikkert. NSB etterspurte ikke toetasjers tog i den anbudskonkurransen selskapet nylig gjennomførte i forbindelse med innkjøp av 50 nye tog. Toetasjers tog er 30 prosent rimeligere per passasjersete enn vanlige tog.

X-40 er en såkalt EMU (Electric Multiple Unit), med motordrevne vogner som ikke trenger et separat lok.

"X-40 er et velprøvet tog som har greid seg godt under nordiske klimaforhold. Vi har ønsket å vise frem denne togtypen for norske passasjerer lenge, men har først nå fått tillatelse til å hente toget til Norge", sier administrerende direktør i Alstom Transport Norden, Lars Kleppe.

Abonner

Multimedia

Multimedia