Alstom bygger et nytt nasjonalt trafikkstyringssystem i Sverige

Alstom har signert en kontrakt verdt 650 MSEK med Trafikverket for å levere trafikkkontrollsystemet ICONIS. Det nye trafikkstyringsystemet vil bli brukt i hele Sverige og er en del av et større prosjekt som Trafikverket presser gjennomfører for å forbedre punktligheten og kapasitetsutnyttelse av jernbanenettet. Kontrakten, som løper over åtte år med en ni års forlengelse i treårs intervaller, omfatter også utvikling og vedlikehold av systemet.

– Vi er svært fornøyd med at vi har møtt alle de krevende kommersielle og tekniske kriterier som Trafikverket etterspør. Med god erfaring fra en rekke europeiske trafikkstyringssystemer i drift, samt det pågående signal- og trafikkoptimaliseringprogrammet i Danmark, styrker Alstom nå sin posisjon som leverandør av velprøvde og pålitelige togløsninger i Sverige og Norden, sier Per Öster, president i Alstom Transport i Norden.

ICONIS er et modent og godt utprøvd produkt med flere referanseprosjekter i kommersiell drift. Alstom ICONIS Mainline kontroll og informasjonssystem integrerer informasjon, overvåking, kontroll og optimalisering i hele nettverket. Systemet kan også håndtere trafikkforstyrrelser, ledelse og ressursallokering.

Fordelene ved Alstoms system er at det kombinerer påliteligheten av et standardprodukt med den fleksibiliteten som kreves for fremtidig utvikling. ICONIS er et konfigurerbart produkt basert på åpen teknologi, som kan tilpasses kundens behov og muliggjør endringer og tillegg av flere funksjoner.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef
Alstom Transport Norden 
maria.parent@transport.alstom.com
+46 (0)76 807 6550

Abonner