Alstom presenterer den nyeste signalteknologien iferd med å implementeres på det danske jernbanenettet

Alstom og Banedanmark, den danske jernbaneinfrastruktureieren, presenterte i dag til Hans Majestet Kongen av Belgia og Hans Majestet Kronprinsen av Danmark den siste utviklingen av signalsystem i Danmark i anledning av Kongens statsbesøk i landet.

Alstom er i ferd med å erstatte det eksisterende signalsystemet i den østlige delen av Danmark med Atlas, Alstom’s ERTMS1) system. Dette jernbanenettet består av mer enn 734 km med dobbeltspor og 90 stasjoner. Alstom og Banedanmark testet sist sommer ETCS2) nivå 2 baseline 3 system, den nyeste ERTMS baseline, for første gang på verdensbasis. Atlas løsningen for Banedanmark er utviklet av Alstoms team i Charleroi (Belgia), selskapets verdensomspennende kompetansesenter for ERTMS, og gjennomføres med støtte fra Alstom teamene i København og Bologna (Italia).

Presentasjonen fant sted i Københavns Traffic Control Center som er utstyrt med Alstom trafikkstyringssystem. Besøket var fokusert på det danske signalprogrammet og på fordelene av ERTMS implementeringen, og ble støttet av live demonstrasjon på skjermer og kjøresimulatorer.

Alstom har tatt initiativet til dagens besøk. Alstom har også investert i prosjektet med beslutningen om å bruke det danske ERTMS programmet som en showcase for ekspertise i ERTMS implementering. Jeg har tatt notis av disse initiativene, og jeg tar det som et sterkt signal på Alstom’s forpliktelse til prosjektet, med en klar besluttsomhet om å gjøre alt som skal til for å være sikker på en vellykket sluttføring av prosjektet i løpet av 2023.”, sier danske samferdselsminister Ole Birk Olesen:

«Vi er svært hedret over besøket til Kongen av Belgia og Kronprinsen av Danmark til et av våre prosjekter for Banedanmark. Alstom er en av de globale ledere i jernbane signalsystemer, med nesten tre fjerdedeler av ombord ERTMS utstyr som er i drift og mer enn 18.000 km i kontrakter », sier Christian Algren-Ussing, administrerende direktør Alstom Danmark.

De siste versjonene av Atlas er i stand til å tilpasse seg ulike trafikk krav, og dekke nettverk som opererer mellom 6 og 600 tog per dag med en kombinasjon av frakt-, regionale-, forstads- og høyhastighetstog. Dette resulterer i forbedret driftsfleksibilitet for de konvensjonelle linjer, øker kapasiteten av linjen og samtidig reduserer behov for elektrisk- og signalutstyr langs sporet. Atlas er interoperabelt over de europeiske jernbanekorridorer. I tillegg vil avanserte kontrollsentraler som den hos Banedanmark i København gi bedre oppfølging av togtrafikken og bedre styring av forstyrrelser.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef, Alstom Norden 
maria.parent@alstom.com
46 (0)76 807 6550

Om Alstom 
Som en leverandør av bærekraftige mobilitetsløsninger, utvikler og markedsfører Alstom systemer, produkter og tjenester for jernbanesektoren. Alstom tilbyr det bredeste utvalget av løsninger på markedet - fra høyhastighetstog til t-baner og trikker - tilpassede tjenester (vedlikehold,modernisering), infrastruktur og signalløsninger. Alstom er verdensledende innen integrerte jernbanesystemer. Alstom hadde en omsetning på 6,9 milliarder euro og bokførte ordrer på 10,6 milliarder euro i regnskapsåret 2015/16. Alstom har hovedkontor i Frankrike, er til stede i over 60 land og har ca 31 000 ansatte. I Norden har vi ca 250 ansatte og vi har vårt hovedkontor i Stockholm. . www.alstom.com/nordics

Abonner