Alstom tildelt kontrakt for teknologikvalifisering for CO2-fangst på Mongstad.

 

Gassnova og Statoil har valgt Alstom som en av leverandørene i et kvalifiseringsprogram for fullskala CO2-fangst på Mongstad.

Kvalifiseringsprogrammet er delt inn i tre faser; I) forstudie, II) demonstrasjon av teknologiens CO2-rensegrad, energiforbruk etc. III) konseptstudie for et fullskala-anlegg.

”Vi er svært fornøyd med å få delta i kvalifiseringsprogrammet. Testingen ved demonstrasjonsanlegget for kjølt ammoniakkprosessen (CAP) som vi bygger på Mongstad, vil være svært viktig for å demonstrere kapasiteten til CAP-prosessen på samme type gass som på fullskala-anlegget. Vellykkede resultater vil gi oss muligheten til å tilby på FEED-studiet som leder opp til målet vårt - kontrakten for å bygge fullskala-anlegget i 2016", sa Patrick Fragman, leder for miljøteknologi og karbonfangst hos Alstom.

Etter suksessen med tidligere pilotanlegg (5MW) og demonstrasjonsanlegg (54MW) de siste årene, har CAP-prosessen vist at den har potensiale til å bli en av de beste teknologiene for CO2-fangst. Alstoms valideringsprogram har bekreftet at CAP-prosessen er ekstremt effektiv, og har dessuten andre fordeler, så som at biprodukter kan brukes som gjødsel. Alstom tilbyr en full portefølje med de mest avanserte fangstteknologiene for kraftproduksjon og industri, og arbeider med 15 aktive karbonfangst - og lagringsprosjekter (CCS) for de største energi- og industribedriftene i verden.

Eric Staurset, Alstoms landsjef i Norge, sa følgende ”Alstom er stolt over å være en del av denne unike utviklingen i Norge, og vi forventer at fullskala CO2-fangstanlegget på Mongstad vil bli et globalt referansepunkt."


Om Alstom
Alstom er verdensledende på kraftproduksjon, kraftoverføring og jernbane og setter standarden for innovative og miljøvennlige teknologier Alstom bygger de raskeste togene og den mest effektive automatiserte T-bane i verden, leverer nøkkelferdige integrerte løsninger for kraftverk og tilhørende service. Alstom arbeider med ulike energikilder, inkludert vannkraft, kull og vind. Alstom tilbyr et mangfold av løsninger for overføring av strøm med særlig fokus på Smart Grid. Alstom-gruppen sysselsetter 93.500 mennesker i ca. 100 land og omsatte for 20,9 milliarder euro i 2010/2011.


Alstom i Norge
Alstom i Norge jobber hver dag for å finne bærekraftige industrielle miljøløsninger gjennom utvikling av miljø- og energiteknologi og fremtidsrettete transportløsninger. Vi har ca 200 ansatte ved våre kontorer på Skøyen, Lier og Trondheim. Selskapet leverer renseanlegg for aluminiumsverk, gass- og kullkraftverk verden over. Gjennom å oppgradere vannkraftverk og gjennom smarte kraftoverføringsløsninger, gjør vi den norske vannkraften enda mer effektiv. Vi har også internasjonal kompetanse innen service og vedlikehold innen termisk kraftgenerering. Selskapet bygger for tiden demostrasjonsanlegg for CO2- fangsanlegg på Mongstad.

 

 

Pressekontakter

Michelle Marcher Lidén, kommunikasjon – Tlf.: +46 8 723 65 76 /+46 70 660 33 20

michelle.marcher-liden@transport.alstom.com

Eric Staurset – Tlf.: +47 22 12 71 72/+47982 811 42

Arne Ellestad – Tlf.: +47 22 12 71 42/+47 909 114 53

Nettadresse http://www.alstom.com

 

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker