Fremskritt for Alstom i kvalifiseringsprogrammet for CO2 oppsamling på Mongstad i Norge

Etter en vellykket forundersøkelse har Alstom nå gått videre til neste trinn i kvalifiseringsprogrammet for CO2 oppsamlingsprogrammet for CO2 oppsamlingsanlegget på teknologisenteret på Mongstad (TCM). TCM er et samarbeid mellom Gassnova, Statoil, Shell og Sasol.

I november 2011 valgte Gassnova og Statoil Alstom som en av leverandørene som skulle delta i programmet som endelig vil føre til bygging av en CO2 oppsamlingsanlegg i full størrelse på Mongstad. Kvalifiseringsprogrammet er delt inn i tre faser; I) studie av gjennomførbarhet, II) demonstrasjon av teknologiens evne til å utføre oppgavene og III) konseptstudie for en fullskala anlegg. Forundersøkelsen er nå avsluttet med vellykket resultat, og Alstom vil nå vise at deres teknologi presterer bra under forholdene som gjelder for anlegget i full størrelse.

Alstoms teknologi for avkjølt ammoniakk vil testes ved teknologisenteret på Mongstad, testingen vil omfatte gass både fra en gassdrevet kraftstasjon samt industriell avgass fra raffineriet i nærheten.

Eric Staurset, Alstoms landsjef i Norge, sier ”Alstom er stolt over å være en del av Test Centre Mongstad (TCM), og vi forventer at fullskala CO2-fangstanlegget på Mongstad vil bli et globalt referansepunkt."

Etter suksessen ved forrige pilotprogram (5MW) og driften av demonstrasjonsanlegget (54MW) over de siste årene, har CAP-prosessen vist sitt potensiale til å bli en av de beste teknologiene i sin klasse.  Alstoms valideringsprogram har bekreftet at CAP-prosessen er ekstremt effektiv, og har andre miljøfordeler, så som biprodukter som kan brukes til gjødsling. Alstom tilbur en full serie med de mest avanserte oppsamlingsteknologiene for karbon for kraftproduksjon og industri, og har forpliktet seg til 16 aktive karbonoppsamling og –lagringsprosjekter (CCS-prosjekter) for de største bedriftene i de globale energi- og industrisektorene.

Administrerende direktør i TCM, Tore Amundsen, sier følgende om prestasjonen: ”Vi ser frem til å starte opp det unike anlegget for avkjølt ammoniakk, og vi stoler på at anlegget vil ha potensial for mange kraftverk og industrielle bruksområder over hele verden. Vi er også glade for å ha store, globale aktører som Alstom som en av de viktigste leverandørene for TCM".

Om Alstom

Alstom er en global leder innen kraftutvinning og –overføring samt jernbaneinfrastruktur, og setter standarden for innovasjon og miljøvennlig teknologi. Alstom bygger det raskeste toget og den automatiserte t-banen med høyest kapasitet i verden, leverer nøkkelferdige integrerte anlegg for kraftproduksjon og tilknyttede tjenester for en rekke kraftkilder, inkludert vannkraft, kjernekraft, gass, kull og vindkraft og tilbyr en rekke løsninger for kraftoverføring med fokus på smartnett. Konsernet sysselsetter 92 000 ansatte i rundt 100 land. Konsernet hadde en omsetning på €20 milliarder og bokførte nesten €22 milliarder i bestillinger i 2011/12.

Alstom i Norge

Alstom i Norge jobber hver dag for å finne bærekraftige industrielle miljøløsninger gjennom utvikling av miljø- og energiteknologi og fremtidsrettete transportløsninger. Vi har ca 200 ansatte ved våre kontorer på Skøyen, Lier og Trondheim. Selskapet leverer renseanlegg for aluminiumsverk, gass- og kullkraftverk verden over. Gjennom å oppgradere vannkraftverk og gjennom smarte kraftoverføringsløsninger, gjør vi den norske vannkraften enda mer effektiv. Vi har også internasjonal kompetanse innen service og vedlikehold innen termisk kraftgenerering. Selskapet har bygget demostrasjonsanlegg for CO2- fangsanlegg på Mongstad og arbeidetet medd oppstart av dette.

Pressekontakter 
Sapna Lalwani (Termisk kraft) - +41 79 486 37 98

sapna.lalwani@power.alstom.com

Michelle Marcher Lidén – Tlf.: +46 8 723 65 76 /+46 70 660 33 20

michelle.marcher-liden@transport.alstom.com

Nettadresse http://www.alstom.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker