Vellykket testkjøring med verdens første hydrogentog

Alstom gjennomførte i dag første testkjøring i 80 km/t med verdens eneste brenselscelledrevne passasjertog, Coradia iLint.

Etter den vellykkede testen på Alstom testbane i Salzgitter i Tyskland følger nå en omfattende testserie over flere måneder før Coradia iLint skal kjøre de første turene med passasjerer på i begynnelsen av 2018.

Coradia iLint er verdens første hydrogendrevne passasjertog. De fire ukene med testkjøring underveis i Salzgitter skal bekrefte stabiliteten i energiforsyningssystemet som er verdens første i sitt slag. Brenselscellene av hydrogen produserer elektrisk kraft som igjen driver toget fremover. Toget er derfor helt stillegående og slipper kun ut vanndamp. Coradia iLint er også bygget med innovative batteriløsninger og utnytter tilgjengelig overskuddsenergi på en effektiv måte. Ettersom toget er basert på Alstoms flaggskiptog, Coradia Lint diesel, er det godt egnet til drift på ikke-elektriske jernbanenett.

– Denne testen er en betydelig milepæl for miljøvern og teknologisk utvikling. Med Coradia iLints brenselscelleteknologi er Alstom den første togprodusenten i verden som tilbyr et nullutslippsalternativ for passasjertog. I dag var det første gang det nye fremdriftssystemet vårt ble testet på et tog, noe som utgjør et stort skritt på veien mot renere transport i Europa, sier Didier Pfleger, Visepresident for Alstom Tyskland og Østerrike.

Den forestående testserien vil foregå i Tyskland og Tsjekkia i hastigheter opp mot 140 km/t som er Coradia iLints toppfart. Hydrogenet som brukes i testene er et biprodukt fra industriprosesser. På lang sikt ønsker Alstom å produsere hydrogen med vindkraft.

For film og fotografi, se https://als.ptn.rs/a/158013

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef, Alstom Norden 
maria.parent@alstom.com
46 (0)76 807 6550

Om Alstom 
Som en leverandør av bærekraftige mobilitetsløsninger, utvikler og markedsfører Alstom systemer, produkter og tjenester for jernbanesektoren. Alstom tilbyr det bredeste utvalget av løsninger på markedet - fra høyhastighetstog til t-baner og trikker - tilpassede tjenester (vedlikehold,modernisering), infrastruktur og signalløsninger. Alstom er verdensledende innen integrerte jernbanesystemer. Alstom hadde en omsetning på 6,9 milliarder euro og bokførte ordrer på 10,6 milliarder euro i regnskapsåret 2015/16. Alstom har hovedkontor i Frankrike, er til stede i over 60 land og har ca 31 000 ansatte. I Norden har vi ca 250 ansatte og vi har vårt hovedkontor i Stockholm. . www.alstom.com/nordics

Abonner

Multimedia

Multimedia