Altor har reist nytt fond på NOK 9,2 milliarder

Altor har reist nytt fond på NOK 9,2 milliarder Altor har etablert et nytt fond på NOK 9,2 milliarder (EUR 1,15 milliarder). Fondet skal benyttes til oppkjøp og videreutvikling av mellomstore nordiske selskaper. I alt er vel 50 investorer med i Altors fond nummer to. Disse inkluderer Harvard Management Company, Princeton University, Goldman Sachs Private Equity Group, Pantheon, AlpInvest, Länsförsäkringar Liv, Skandia Liv, Allianz Private Equity Partners og Standard Life Investments (Private Equity). Norske institusjoner som har investert i fondet er Gjensidige Forsikring, Storebrand og Vital Forsikring (et selskap i DnB NOR konsernet). Nordiske investorer utgjør 25% av fondet, øvrige europeiske 35% mens det resterende kommer fra amerikanske investorer. ”Vi er meget godt fornøyd med kvaliteten på investorene i vårt fond nummer to. Det faktum at mange av investorene som er med i vårt forrige fond også er med denne gangen, er et bevis på at vi har holdt det vi lovet da vi startet opp i 2003. I tillegg har vi fått med mange spennende, nye investorer med i fond nummer to. Det er også positivt at prosessen med å få etablert fond nummer to har gått mye hurtigere enn planlagt. Kun to måneder tok det å få fondet på plass takket være at etterspørselen fra investorer for å være med har vært gledelig stor”, sier Harald Mix, i Altor Equity Partners. Det nyet fondet er strukturert med et basisfond på NOK 7,2 milliarder og et tilleggsfond på NOK 2,0 milliarder. Altor vil, som med sitt første fond, fokusere på kjøp av selskaper med en omsetning på mellom NOK 500 millioner og NOK 4,0 milliarder. Altor’s første fond ble reist i 2003 og var på NOK 5,2 milliarder (EUR 650 millioner). Dette fondet har investert i 12 porteføljeselskaper samt gjort ytterligere nesten like mange oppkjøp for å utvikle disse selskapene. Fire av porteføljeselskapene har sitt utspring i Norge: Lindorff ble kjøpt av Gjensidige Forsikring i januar 2004 og har gjennom ytterligere kjøp av Contant i Finland, Nordea og Föreningssparbanken’s inkassovirksomhet i Sverige samt Adviso blitt Nordens største inkassoselskap med en ledende posisjon i Norge, Finland, Sverige og Baltikum. AGR ble kjøpt i september 2004 og har gjennom ytterligere kjøp av RC Consultants, DPT og Triangle blitt en av de største leverandørene av utstyrsbaserte tjenester på norsk sokkel. Selskapet har også opplevd sterk vekst internasjonalt basert på sin proprietære teknologi innenfor bore og inspeksjonstjenester. Telavie ble kjøpt av Bravida i desember 2004. Gjennom et ytterligere oppkjøp av Flextronics Network Services og store outsourcing kontrakter i Brasil, har selskapet blitt verdens største uavhengige leverandør av utbyggings- og vedlikeholdstjenester til telecom industrien med 12,000 ansatte i 18 land. Simrad ble kjøpt av Kongsberg Gruppen i oktober 2005. Selskapet la i januar inn bud på Nasdaq noterte Lowrance Electronics, og sammen blir disse selskapene verdens største leverandør av marin elektronikk til fritidsbåter. ”Vi er svært fornøyd med den utviklingen vi har hatt i våre norske investeringer. Vi ser fortsatt mange interessante muligheter i Norge, og regner med å gjøre flere nye oppkjøp her over de kommende årene”, sier Hugo Maurstad, i Altor Equity Partners. Andre selskaper Altor har kjøpt er, ACO Hud, Dynapac, Ferrosan, Meyn, Aalborg Industrier, PaloDex, ByggMax og Nimbus. Totalt omsetter Altors porteføljeselskaper rundt NOK 20 milliarder og sysselsetter over 20.000 personer. Altor har siden 2003 bygd opp en organisasjon med 17 ’investment professionals’ med bred internasjonal erfaring og sterk representasjon fra alle nordiske land. Altor ledes av Harald Mix. Øvrige partnere er Hugo Maurstad, Fredrik Strömholm, Johan Cervin, Denis Viet-Jacobsen og Stefan Linder. For ytterligere informasjon, kontakt: Harald Mix, +46 8 678 9102 Hugo Maurstad, +47 22 44 03 30 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no