Altor henter sitt fjerde fond på 2 milliarder euro

Altor har hentet sitt fjerde fond, Altor Fund IV, på 2 milliarder euro i henhold til målsetningen. Det var sterk interesse for å investere i fondet fra eksisterende og nye investorer. Fondet har samme strategi, størrelse og betingelser som forrige fond, Altor Fund III, og Altor vil fortsette sitt fokus på å utvikle mellomstore selskaper i Norden.

Investorene i Altor Fund IV er i all hovedsak de samme som har investert i de tidligere Altor-fondene, men det er åpnet for en håndfull nye investorer. Nordiske investorer representerer 20 prosent av fondet, mens internasjonale investorer utgjør det resterende.

"Altors tre første fond på tilsammen 3,8 milliarder euro har så langt gitt en gjennomsnittlig netto avkastning på 20 prosent per år siden starten i 2003. Ifølge Prequin er alle Altors fond i den øvre kvartilen av oppkjøpsfond globalt og rangerer Altor som en av verdens beste forvaltere", sier Harald Mix, Managing Partner i Altor.

Det nye fondet har en 15 års investeringsperiode, noe som er lengre enn de fleste oppkjøpsfond.  Altors tre første fond har alle hatt lang investeringsperiode, og i vår eksisterende portefølje er det tre selskaper, Lindorff, Dustin og Navico, hvor Altor har vært eier i rundt 10 år.

Altors primære fokus er å investere i selskaper med 50 til 500 millioner euro i omsetning.  Det nye fondet har også muligheten til å investere i børsnoterte selskaper og i gjeldsinstrumenter.

"Vår ambisjon er å utvikle og bygge ledende selskaper innenfor sine respektive industrier og gjennom det skape betydelige resultatforbedringer. Det er det som har skapt god avkastning så langt", sier Hugo Maurstad, Partner i Altor.

"Norge har vært et viktig marked for Altor siden begynnelsen i 2003. Våre investeringer i Norge inkluderer selskaper som Lindorff, AGR, Navico, SPT Group, Helly Hansen, Constructor, Norsk Gjenvinning, Elixia/Sats, Eltek, Curato og Ewos", sier Pål Stampe, Partner i Altor.

"Hele prosessen med å hente Altor Fund IV tok mindre enn tre måneder, og interessen har vært den sterkeste vi har sett i løpet av vår 20-årige historie,” sier Laurence Zage, Managing Director i Monument Group, som var rådgiver til Altor i prosessen. "Det er en sterk tillitserklæring fra en gruppe høyt respekterte, internasjonale investorer som betrakter Altor som troverdig, transparent og en av de sterkeste forvalterne de har i sine porteføljer globalt". 

Styret i det nye fondet vil bestå av Hannu Ryöppönen som styrets formann og Ulrika Werdelin, Hans Henrik Klouman og Cecilia Lager som øvrige styremedlemmer. Hannu Ryöppönen og Ulrika Werdelin sitter i styret til Altors øvrige fond. Det nye styret representerer en bred og dyp kompetanse fra nordiske og internasjonale virksomheter og innehar kompetanse fra investeringer, utvikling og drift av selskaper i tillegg til sterk regulatorisk innsikt. Det nye styret vil være en viktig støtte for Altor i arbeidet med investeringer og utvikling av nordiske virksomheter.

Altor har benyttet følgende rådgivere:

Tilrettelegger: Monument Group

Juridisk: Ashurst LLP; Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB (Sverige); Ropes & Gray LLP (USA)

Regulatorisk: Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB

Skatt og regnskap: PricewaterhouseCoopers AB

Fondsadministrasjon: Aztec Group

For mer informasjon:

Pål Stampe, Partner: +47 22 12 83 86

Hugo Maurstad, Partner: +41 78 616 3154

Om Altor 

Altors fire fond har 5,8 milliarder euro i forvaltningskapital. Siden starten har Altor-fondene investert i over 40 selskaper. Investeringene er gjort i mellomstore nordiske selskaper med fokus på verdiskapning gjennom forbedringer, vekst og effektivitet. Blant nåværende og tidligere investeringer er Lindorff, Helly Hansen, Carnegie, Papyrus, Dustin, Byggmax, Max Matthiessen og CTEK. Mer informasjon er tilgjengelig på www.altor.com

Informasjon / CVer for våre styremedlemmer er å finne på www.altor.com