Altor kjøper Veidekke Gjenvinning

Altor Fund III (“Altor”) har signert avtale om kjøp av Veidekke Gjenvinning AS av Veidekke ASA. Altor offentliggjorde 15. februar 2011 kjøpet av Veolia Miljø AS. Veidekke Gjenvinning vil komplettere Veolia Miljø som Altors satsing på det norske gjenvinningsmarkedet.

Veidekke Gjenvinning ble etablert i 1997 og har gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp gradvis blitt bygd opp til en ledende gjenvinningsvirksomhet med fokus på behandling av næringsavfall på Østlandet og i Rogaland. Virksomheten drives blant annet gjennom datterselskapene Wilhelmsen & Sønner AS og Humlekjær Ødegård AS. I disse årene har kundenes forventninger om gode miljøløsninger og myndighetenes stadig strengere krav til håndtering av avfall drevet gjenvinningsmarkedet i retning av større, profesjonelle aktører.

Veidekke Gjenvinning har organisatorisk vært en del av Veidekke Industri. Virksomheten omsetter for mer enn NOK 400 millioner og har 143 ansatte.

Morgendagens aktører må kunne tilby markedet den beste service og fremtidsrettede, teknologiske løsninger. Veidekke har vurdert ulike utviklingsretninger for Veidekke Gjenvinning og konkludert med at ytterligere profesjonalisering og bedret lønnsomhet best kan oppnås gjennom Altors satsing. Altor har ambisjoner, ressurser og kompetanse for å utvikle og foredle Veidekke Gjenvinning videre. For Veidekke-konsernet var det derfor et naturlig valg å selge virksomheten”, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke ASA. “Vi er stolte av å ha bygd opp og utviklet en solid og betydelig virksomhet innen dette området”, legger Venold til.

“Veidekke Gjenvinning er en veldrevet og spennende bedrift. Vi er glade for å kunne utvikle virksomheten videre sammen med bedriftens ansatte. Veidekke Gjenvinning vil passe svært godt sammen med Veolia Miljø AS og samlet vil den nye virksomheten bli en effektiv og fremtidsrettet enhet”, sier Reynir Indahl, Partner i Altor Equity Partners.

Altors rådgivere i transaksjonen er Infima, DnB NOR Markets, Creo Advisors, Wiersholm, Deloitte og WSP Environmental.

For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt:

Reynir Indahl, Partner, Altor Equity Partners (22 12 83 83)

Om Altor

Altor-fondene består av oppkjøpsfondene “Altor 2003 Fund”, med EUR 650 millioner kommitert kapital, “Altor Fund II” med EUR 1 150 millioner i kommitert capital og “Altor Fund III” med EUR 2 000 millioner i kommitert kapital. Altor-fondene blir rådgitt av Altor Equity Partners. Altor-fondene investerer i Nordiske selskaper med fokus på verdiskapning gjennom vekst, strategisk utvikling og operasjonell forbedring og har siden starten i 2003 foretatt 27 platforminvesteringer og mer enn 30 tilleggsoppkjøp. Investeringene omfatter Lindorff, AGR, Relacom, Navico, SPT Group, Helly Hansen, Constructor, Sonion, Apotek Hjärtat, Carnegie, Papyrus, Wrist og Byggmax. For mer informasjon, vennligst besøk www.altor.com.

Abonner