Amadeus inngår partnerskapsavtale med flyplassene i München og København for å utvikle og implementere sine nye IT-produkter for flyplasser

  • Avtalene hjelper Amadeus med å legge teknologigrunnlaget for sin nye produktportefølje av flyplassteknologi.
  • Flyplassene  i München og København vil implementere Amadeus' løsninger Airport Sequence Manager og Amadeus Airport Faste Resource Optimiser i løpet av 2013 og 2014.

Stockholm, 10. juni 2013: Amadeus, en ledende teknologipartner for den globale reiselivsbransjen, offentliggjør i dag at de har inngått en avtale med flyplassene i München og København om å samarbeide om utviklingen og implementeringen av to nye flyplassløsninger. Produktene – Amadeus Airport Sequence Manager og Amadeus Airport Fixed Resource Optimiser – vil være en del av Amadeus' nye portefølje av teknologiløsninger for flyplasser.

I samarbeid med Munchen flyplass, en av de travleste flyplassene i Europa med nesten 400 000 flybevegelser i 2012, vil Amadeus lansere sin Airport Sequence Manager. Løsningen optimaliserer flyenes avgangsprosesser og gir en felles situasjonsforståelse for alle involverte i flyplassdriften. Ved en slik optimalisering kan man frigi eksisterende kapasitet og redusere unødvendig tidsbruk. Ved hjelp av mer nøyaktige data oppnås en økt forutsigbarhet, og flere fly kan holde rutetidene. Påvirkningen som ugunstige værforhold har på avgangslogistikken reduseres, særlig ved avisningsprosedyrer. Amadeus Airport Sequence Manager er selve hjertet i Airport Collaborative Decision Making (A-CDM), et bransjeinitiativ som har som mål å forbedre den operative effektiviteten på flyplassene, med særlig fokus på flyenes turnaround og avgangsplanlegging.

Sammen med Københavns Lufthavn, Skandinavias største flyplass, skal Amadeus utvikle Amadeus Airport Fixed Resource Optimizer. Denne løsningen gjør at flyplassene bedre kan planlegge utnyttelsen av flyplassens infrastruktur, bl.a gjennom en optimalisert bruk av skranker og gates, noe som fører til reduserte kostnader. Dette gir igjen en bedre opplevelse for både passasjerer og flyselskaper i form av kortere turnaroundtid eller en enklere og raskere transfer, og reduserer samtidig risikoen for flyforsinkelser.

Michael Zaddach, Senior Vice President IT, Munchen flyplass, sier: "Dagens flyplasser står ved et veiskille og må avgjøre om de vil forbli rendyrkede infrastrukturforvaltere eller utvikle sin forretningsmodell til å kunne bli mer avanserte og forretningsorienterte tjenesteleverandører. Denne endringen medfører imidlertid betydelige utfordringer, og mange av dem er teknologiske. Amadeus er meget godt posisjonert i hjertet av reiseøkosystemet for å kunne hjelpe flyplassene med denne utviklingen, og vi er glade for å kunne samarbeide om å etablere grunnlaget for en fremtidsrettet teknologisk plattform."

Christian Poulsen, Vice President og CIO, København Lufthavn sier: "En effektivisering av driften kan bare gjennomføres fullt ut på en flyplass dersom alle de tilknyttede aktørene, flyplassoperatørene, bakkemannskapet og flyselskapene ‘snakker samme språk". Poulsen fortsetter: "Amadeus' tilnærming til teknologi har forbedret den måten flyselskaper og bakkemannskap jobber sammen på, og vi ser frem til at flyplassene også kan bli en del av denne integrerte tilnærmingen til driftsstyring."

"Teknologien har potensiale til å virkelig forvandle driftseffektiviteten til flyplassene, og sikre at beslutningsprosesser mellom ulike spillere er basert mer på samarbeid og kundefokus samt de operasjonelle krav som stilles fra hele reisekjeden," sier John Jarrell, Head of Airport IT, Amadeus. "Vi kan ikke forestille oss bedre partnere for lanseringen av våre nye løsninger enn München og København, som i dag er to av de mest innovative flyplassene i verden, og vi er sikre på at det å jobbe sammen med disse to aktørene, vil resultere i enestående løsninger for flyplasser verden over."

For mer informasjon om Amadeus og deres tilbud til flyplassoperatører, vennligst besøk www.amadeus.com/airports


Kontaktinformasjon
Amadeus
Corporate Communication
Telephone: +34 91 582 0160
Fax: +34 91 582 0188
Email: mediarelations@amadeus.com

Om Amadeus

Amadeus er en ledende leverandør av avanserte teknologiløsninger for reisebransjen over hele verden. Kundegruppene omfatter reiseleverandører (flyselskaper, hoteller, jernbaner, ferger osv.), reiseforhandlere (reisebyråer og nettsteder) og reisekjøpere (bedrifter og privatpersoner).

Amadeus-konsernet har over 10 000 ansatte over hele verden, fordelte på sentrale kontorer i Madrid (hovedkontor og markedsføring), Nice (utvikling) og Erding (Operations), samt 73 lokale Amadeus-organisasjoner.

Konsernet driver en transaksjonsbasert forretningsmodell. For kalenderåret 2012 rapporterte selskapet inntekter på EUR 2 910 millioner og et EBITDA-resultat på EUR 1 108 millioner.

Amadeus er notert på børsene i Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia under tickeren “AMS.MC” og inngår i indeksen IBEX 35.

For mer informasjon om Amadeus, gå inn på www.amadeus.com/sca.

Tags:

Abonner