Langdistansereiser med tog i Europa vil øke til 1,36 milliarder reisende i 2020

En ny rapport fra Amadeus identifiserer seks nøkkeltrender som kommer til å drive veksten innen langdistanse-togreiser frem til 2020.

Stockholm, 25. februar 2013: Amadeus, en ledende teknologileverandør til den globale reisebransjen, publiserer i dag rapporten The Rail Journey to 2020. Rapporten estimerer at langdistansetrafikk med tog kommer til å øke med 21 prosent (2,2 prosent årlig) frem til 2020 og komme opp i over 1,36 milliarder reisende, dvs. en økning på 238 millioner sammenlignet med 2011. Vekstscenarioet baserer seg på den forventete utviklingen innen seks definerte nøkkelområder.

Rapporten fokuserer på perioden 2011-2020, der den europeiske togbransjen kommer til å påvirkes av en kombinasjon av faktorer som man tidligere ikke har sett maken til. En del av disse faktorene skyldes strukturelle endringer, mens andre er konsekvenser av de mulighetene som skapes av infrastrukturelle investeringer og teknologi. Rapporten identifiserer fire viktige markeder som styrer den forventede veksten i antall reisende: Storbritannia, Frankrike, Sveits og Tyskland.

Rapporten er basert på offisielle data og velprøvde beregningsmodeller fra en forskningsgruppe i Amadeus. Over 100 kilder fra jernbaneseselskaper og offentlige organisasjoner og tilsynsorganer er lagt til grunn, og Amadeus har utviklet prediktive modeller basert på sammenhenger mellom andelen av langdistansereiser av den samlede togtrafikken, nasjonal befolkningstetthet, jernbanenettets utbredelse og togbransjens struktur på tvers av landegrenser og geografi.

The Rail Journey to 2020 gir en oversikt over det europeiske togmarkedet i dag og beskriver seks viktige trender som kommer til å forme utviklingen av passasjertrafikken med tog samt dens relasjon med andre typer transportmidler frem til 2020. Disse trendene er:

  • Liberalisering
  • Nye aktører i markedet
  • Ferdigstilling av nye høyhastighetslinjer
  • Nye knutepunkter
  • Samarbeid mellom fly–tog og tog–tog
  • Jernbanenes kostnader

Ut fra disse trendene har man skissert et grunnleggende scenario som vurderer potensialet innen passasjertrafikken frem til 2020. Scenarioet avsluttes med kommentarer om hvordan togoperatører kan utnytte de trendene som er i ferd med å forandre industrien og ut fra disse posisjonere seg for å ta del av de forretningsmulighetene som per i dag ligger utenfor deres grenser.

Rapporten kan lastes ned her.

- På bakgrunn av EU-kommisjonens forslag innen togområdet i Roadmap to a Single European Transport Area, som ble publisert i 2011, ønsker The Rail Journey to 2020 å informere om hvordan en sømløs, grenseoverskridende togtrafikk i hela Europa kan bli til virkelighet, sier Thomas Drexler, Director of Rail i Amadeus.

- I Amadeus samarbeider vi tett med jernbaneselskaper og reiseselgere for å oppnå dette. Vi utvikler nå det første globale distribusjonssystemet som er helt dedikert for tog. , Dette bringer togselskapene nærmere potensielle kunder gjennom et omfattende salgsnettverk med flere kanaler. Hittil har SNCF, Eurostar, Thalys, Lyria, Trenitalia og SJ valgt Amadeus som sin globale distribusjonspartner og vi planlegger å integrere flere store jernbanelinjer i nærmeste fremtid, fortsetter Thomas Drexler.

Amadeus Rail er et forretningsområde som er rettet mot å møte behovene hos jernbaneselskaper over hele verden. De distribuerer innhold fra over 100 jernbaneselskaper, inklusive Deutsche Bahn og Renfe, samt tilbyr IT-tjenester. Amadeus Rail har over 250 togeksperter i fem kompetansesentre (Nice, Bad Homburg, Sydney, Toronto og Madrid). For mer informasjon, se www.amadeusrail.net.


Kontaktinformasjon
Jesper Söderström
adm.dir., Amadeus Scandinavia
Tlf.: +46 8 458 05 00
E-post: jesper.soderstrom@sca.amadeus.com

Amadeus Corporate Communication
Tlf: +34 91 582 0160
E-post: mediarelations@amadeus.com

Om Amadeus
Amadeus er en ledende transaksjonsbehandler og leverandør av avanserte teknologiløsninger for reisebransjen over hele verden.

Kundegruppene omfatter reiseleverandører (f.eks. flyselskaper, hoteller, jernbaner, ferger osv.), reiseforhandlere (reisebyråer og nettsteder) og reisekjøpere (bedrifter og privatpersoner).

Konsernet driver en transaksjonsbasert forretningsmodell og behandlet over 948 millioner fakturerbare reisetransaksjoner i 2011.

Amadeus har sine sentrale kontorer i Madrid (hovedkontor og markedsføring), Nice (utvikling) og Erding (Operations – databehandlingssenter) og dessuten regionale kontorer i Miami, Buenos Aires, Bangkok og Dubai. På markedsnivå har Amadeus kundevirksomhet i 195 land gjennom 73 lokale kommersielle Amadeus-organisasjoner.

Amadeus er notert på børsene i Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia under tickeren “AMS.MC”. For kalenderåret 2011 rapporterte selskapet inntekter på EUR 2 712 millioner og et driftsresultat før avskrivninger på EUR 1 039 millioner. Amadeus-konsernet har over 10 000 ansatte over hele verden, og 123 nasjonaliteter er representert ved sentralkontorene.

For mer informasjon om Amadeus, gå inn på www.amadeus.com/sca.

Tags:

Abonner