Ny rapport: «Big Data» former fremtidens reising

En ny global rapport fra Harvard-professor Thomas H. Davenport, utarbeidet på vegne av Amadeus, viser at såkalt «Big Data» vil forme fremtiden for reiselivsbransjen, med potensielle fordeler for både reisebyråer og reisende. Ved å utnytte store volumer av ny, ustrukturert data kan man oppnå bedre beslutninger, større produktinnovasjoner og sterkere kunderelasjoner. Samtidig understreker rapporten behovet for å handle nå og ikke vente.

Stockholm, 26. juni 2013: Big Data har potensiale til å forandre måten reiselivsbedrifter betjener de reisende på. Men den uavhengige rapporten advarer mot å sitte på gjerdet for lenge. Det er akkurat nå bransjen står ved et veiskille når det gjelder dette. Bedriftene må gjøre Big Data til en prioritet for å kunne utnytte fordelene fullt ut og sikre en mer intelligent og kundetilpasset reiseopplevelse.

Rapporten At the Big Data Crossroads: turning towards a smarter travel experience kartlegger nye teknikker og strategier for å håndtere Big Data, og beskriver hvordan Big Data kan brukes til å fokusere på kundenes behov og preferanser, snarere enn bransjeprosesser.

Rapporten er basert på informasjon og kunnskap fra IT-sjefer og eksperter innen Big Data i selskaper over hele verden, inkludert Air France-KLM, Cathay Pacific, Eurostar, Facebook, Frontier Airlines, KAYAK, Marriott Hotels og München lufthavn. Noen av konklusjonene fra rapporten er:

  1. Handle nå! Thomas H. Davenport oppfordrer reiseselskaper til å begynne og sammenligne sin modenhetsgrad i forhold til hele bransjen. Samtidig må de bygge opp den nødvendige kompetansen innen datakunnskap og utvikle en helhetlig Big Data-strategi for organisasjonen.
  2. Big Data innebærer et stort potensiale for reisebyråer til å forbedre både sin egen virksomhet og reiseopplevelsen for kunden. Fordelene man kan oppnå med Big Data er bl.a. bedre beslutninger, større produkt- og tjenesteinnovasjon samt sterkere kunderelasjoner. Dette oppnås blant annet gjennom nye måter å jobbe med kundeadministrasjon, revenue management og interne funksjoner på.
  3. Big Data-drevne innovasjoner finnes allerede i bransjen. Rapporten inneholder eksempler på hvordan en del ledende reiseaktører bruker Big Data allerede i dag: fra KAYAKs prognosemodell for flypriser som viser brukeren hvordan prisen på en flybillett potensielt endres i løpet av en sjudagers periode, til Air France-KLMs bruk av Hadoop som grunnlag for et revenue management-system som benyttes i hele konsernet.
  4. Ny teknologi vil være avgjørende for Big Data-utviklingen. Flere tekniske faktorer bidrar til å kunne realisere potensialet som finnes i Big Data: ny, åpen kildekode-basert programvare som tillater at flere servere utfører databehandling samtidig, nye typer databaser med kolonne- og vertikalfunksjoner, samt nye programmeringsspråk som Python, Pig og Hive.
  5. Effektiv implementering av Big Data-prosjekter har sine utfordringer. For å kunne utnytte mulighetene i Big Data må reiselivsbransjen overvinne betydelige utfordringer. Dette gjelder bl.a datafragmentering på tvers av flere systemer; parallelle arkitekturer for håndtering av både Big Data og tradisjonelle data, det å finne og rekruttere spesialistkompetanse om Big Data, samt ansvarlig forvaltning av data.

Rapportforfatter Thomas H. Davenport, gjesteprofessor ved Harvard Business School og medgrunnlegger av og forskningssjef ved International Institute for Analytics, kommenterer:

- Reiselivsbransjen står i dag ved et veiskille når det gjelder Big Data, der ny teknologi og nye metoder gjør det mulig å utnytte de voksende datamengdene til å oppnå høyere fortjeneste og en mer effektiv forretningsdrift. Det finnes noen selskaper som leder an i måten å bruke Big Data på, og de ser allerede en stor effekt. Flyselskaper, flyplasser, hoteller, togselskaper og reiseselgere må spørre seg selv om de har en strategi for Big Data, og om den vil la dem være i forkant av denne utviklingen.

Hervé Couturier, forskning- og utviklingssjef i Amadeus sier:

- Vi ønsker å oppmuntre til diskusjon om viktige trender for å kunne delta i debatten om hvordan bransjens fremtid vil formes, og det viktigste samtaleemnet akkurat nå er utvilsomt Big Data. Det er umulig å overdrive forandringspotensialet som ligger i Big Data, både i form av bedre reiseopplevelse og hvordan hele bransjen fungerer. Med tanke på det, er dette kanskje den største muligheten i løpet av en hel generasjon for reisebyråer - å ta til seg den endrede datastrukturen for å kunne nyttiggjøre seg den maksimalt. Samtidig gjør Big Data det mulig for oss å fokusere på det som virkelig er morsomt i reiseindsutrien, nemlig å stadig forbedre opplevelsen for passasjeren.

For å laste ned rapporten, vennligst besøk www.amadeus.com/bigdata


Kontaktinformasjon
Amadeus
Corporate Communication
Tel: +34 91 582 0160
Email: mediarelations@amadeus.com

Om Amadeus
Amadeus er en ledende leverandør av avanserte teknologiløsninger for reisebransjen over hele verden. Kundegruppene omfatter reiseleverandører (flyselskaper, hoteller, jernbaner, ferger osv.), reiseforhandlere (reisebyråer og nettsteder) og reisekjøpere (bedrifter og privatpersoner).

Amadeus-konsernet har over 10 000 ansatte over hele verden, fordelte på sentrale kontorer i Madrid (hovedkontor og markedsføring), Nice (utvikling) og Erding (Operations), samt 73 lokale Amadeus-organisasjoner.

Konsernet driver en transaksjonsbasert forretningsmodell. For kalenderåret 2012 rapporterte selskapet inntekter på EUR 2 910 millioner og et EBITDA-resultat på EUR 1 108 millioner.

Amadeus er notert på børsene i Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia under tickeren “AMS.MC” og inngår i indeksen IBEX 35.

Tags:

Abonner