Ny rapport: Slik reiser vi i 2020

Teknologistøttede reiseopplevelser, «intelligente» billetter og økt fokus på helse og velvære er noen områder som forventes å få stor innflytelse på våre reiser i det kommende tiåret. Dessuten vil antallet ”bleisure”-reisende øke. Dette viser en ny internasjonal rapport fra konsulentselskapet The Futures Company på vegne av Amadeus.

Stockholm, 17. april 2012: Rapporten From Chaos to Collaboration gir et bilde av hvordan vi vil reise i år 2020. Rapporten kombinerer synspunkter fra både eksperter og reisende fra hele verden, og tegner et bilde av en fremtid hvor teknologisk innovasjon kan forbedre reiseopplevelsen betydelig på to måter - redusere stress i forbindelse med reising og gi en mer innholdsrik reise.

Gjennombruddet av ny teknologi, særlig brukt innenfor sektorer som for eksempel varehandelen og underholdningsbransjen, har de siste årene ført til økt interaksjon og partnerskap mellom bedrifter og kundene deres. Enda viktigere er interaksjonen kundene imellom, for eksempel gjennom sosiale nettverk og forskjellige mobile tjenester. Såkalte «Intelligente anbefalinger» via disse løsningene, gjør det lettere for folk å tagge og,kommentere alle deler av reiseopplevelsen, og enkelt dele dem med omverdenen.Reisende vil stadig mer la seg påvirke av andre reisende lik dem selv, og av eksperter. Personlige reiseguider og mobile guider gir ytterligere verktøy som forsterker reiseopplevelsen

Vårt økende fokus på helse og velvære, både fysisk og psykisk, vil føre til enda større krav på at reisen skal være behagelig og stressfri. «Intelligente» billetter og bagasjetagger kan være med på å fjerne stressfaktorer rundt innsjekking, transitt og bagasjeuthenting, og er et skritt i denne retningen. Mobile helseapplikasjoner (mHealth) får mer og mer innpass, og med denne mobile teknologien kan reisende benytte seg av dette uansett hvor de måtte befinne seg i verden.

Samtidig innebærer utviklingen flere muligheter for reiselivsaktører. Ved ikke bare å fokusere på selve transaksjonen - det vil si kjøpet av reisen - men hele reiseopplevelsen kan reiseleverandørene bygge mer langsiktige og verdiskapende relasjoner til de reisende.

Viktigste funn:

  • Teknologibaserte reiseopplevelser: Opplevelsen av de destinasjonene vi reiser til, vil endres gjennom teknologi som "augmented reality", 4G samt spill-inspirert design og funksjoner. Augmented reality er en teknologi som i sanntid kombinerer menneskers sanseinntrykk med virtuelle, data-genererte elementer. For eksempel kan man se på en historisk turistattraksjon gjennom bildeskjermen på en mobiltelefon med kamera. På skjermen vises motivet da med data-genererte tillegg, for eksempel en rekonstruksjon av hvordan man mener at dagens ruin en gang kan ha sett ut.
  • Automatisk transitt: Innsjekking kan bli unntaket i stedet for regelen som følge av raskere og mer effektive automatiserte identifiseringssystem. Teknologi som chip, biometrikk, kontaktfri fingeravtrykkslesere og NFC (near field communications) brukes for eksempel til å underrette den reisende om forsinkelser og når lange køer er slutt.
  • Intelligente billetter: Takket være intelligente bagasjetagger og billetter kan eventuelle stressende momenter som for eksempel bagasje på avveie eller innstilte fly, håndteres raskere, mer effektivt og mer behagelig for kunden.
  • Betaling med minne: Alle data om betalinger utført før og under en reise integreres for å kunne brukes som et digitalt minne for utgifter og aktiviteter. Det gjør det lettere for reisebedriftene å utforme og tilby skreddersydde tjenester og tilbud til den individuelle kunden.
  • Intelligente anbefalinger: Ny teknologi gjør det lettere for folk å tagge, kommentere og dele sine synspunkter på alle aspekter av reiseopplevelsen, og reisende vil stadig mer la seg påvirke av andre reisende lik dem selv, og av eksperter. Personlige reiseguider og mobile guider gir ytterligere verktøy som forsterker reiseopplevelsen.
  • ”Bleisure”-reisende: Grensen mellom jobb og privatliv fortsetter å viskes ut, noe som fører til flere forretningsturister – eller ”bleisure”-reisende (business + leisure) – altså de som kombinerer jobb og fritid på reise for å skape en bedre livsbalanse. De vil kreve nye, verdiskapende tjenester fra hoteller, bl.a teknologi som gjør det mulig for dem å arbeide problemfritt og effektivt eller at hotellrommet skal være relativt likt miljøet hjemme, enten det gjelder tilgang til musikk, behagelig sengetøy eller datafiler.

Rapporten er utarbeidet av The Futures Company, et ledende konsulentselskap med base i London som har spesialisert seg på fremtidsforskning. Undersøkelsen er basert på 18 dybdeintervjuer med bransjeeksperter, 1437 svar på spørreskjemaer fra reisende samt egen forskning.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Kontaktinformasjon
Amadeus Scandinavia
Tlf.: +46 8 458 05 00

Om Amadeus
Amadeus er en ledende transaksjonsbehandler og leverandør av avanserte teknologiløsninger for reisebransjen over hele verden.

Kundegruppene omfatter reiseleverandører (f.eks. flyselskaper, hoteller, jernbaner, ferger osv.), reiseforhandlere (reisebyråer og nettsteder) og reisekjøpere (bedrifter og privatpersoner).

Konsernet driver en transaksjonsbasert forretningsmodell og behandlet over 948 millioner fakturerbare reisetransaksjoner i 2011.

Amadeus har sine sentrale kontorer i Madrid (hovedkontor og markedsføring), Nice (utvikling) og Erding (Operations – databehandlingssenter) og dessuten regionale kontorer i Miami, Buenos Aires, Bangkok og Dubai. På markedsnivå har Amadeus kundevirksomhet i 195 land gjennom 73 lokale kommersielle Amadeus-organisasjoner.

Amadeus er notert på børsene i Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia under tickeren “AMS.MC”. For kalenderåret 2011 rapporterte selskapet inntekter på EUR 2 707,4 millioner og et driftsresultat før avskrivninger på EUR 1 039,0 millioner. Amadeus-konsernet har over 10 000 ansatte over hele verden, og 123 nasjonaliteter er representert ved sentralkontorene.

For nærmere informasjon besøk www.amadeus.com/sca

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia