Slik kan fremtidens flyplass se ut

En ny rapport viser hvordan flyplasser med hjelp av nye virksomhetsmodeller kan møte endrede kundebehov og skape flere inntektskilder. Minibyer, fjerntjenester, shoppinggallerier og tett integrasjon med regionens kultur er noen av forslagene.

Stockholm, 15. juni 2012: Rapporten Reinventing the Airport Ecosystem kartlegger forbrukernes negative flyplasserfaringer og ser på hvordan flyplasser frem til 2025 kommer til å fornye seg gjennom nye virksomhetsmodeller som skaper inntekter fra flere kanaler utover selve flyvirksomheten. Rapporten er utviklet av konsulentselskapet Fast Future Research på oppdrag av Amadeus, en ledende transaksjonshåndterer og leverandør av teknologiløsninger for reiselivsbransjen.

Blant de flyplassmodellene som fremheves i rapporten er:

-       Minibyen: En selvforsynt enhet som tilbyr shopping, underholdning, restauranter, kontorplasser og overnattingsmuligheter. Minibyene skal også kunne produsere egne råvarer og energi der de er.

-       Forlengelse av byen: Flyplassen bør være tett integrert med nærmeste by og gjenspeile det beste av regionens kultur, historie og mat.

-       Shoppinggalleri: Flyplassene skal kunne tilby shopping, fritidsaktiviteter og underholdning av minst samme klasse som det som tilbys utenfor flyplassen – og gjøres tilgjengelig også for ikke-reisende. 15 prosent av de reisende i undersøkelsen tror at denne modellen kommer til å være utbredt i 2025.

-       Fjerntjenester: I dette scenarioet kan de reisende utføre mange av dagens obligatoriske flyplassgjøremål på distanse, enten hjemmefra eller via en egen virtuell terminal.

-       Busstasjonen: En lavprismodell der flyplassen kjennetegnes av et enklere miljø, der hurtighet og effektivitet står i sentrum.

Rapporten gir et bredt overblikk over verdens elleve mest utviklede flyplasser, blant annet Seoul Incheon, Singapore Changi, London Gatwick, Berlin Tegel og New York JFK. Den gir også et realistisk bilde av hvordan ny teknologi og sosiale trender kommer til å forme flyplassenes utseende de neste 20 årene.

– Rapporten viser at flyplassenes økosystem kommer til å endre seg dramatisk i løpet av de kommende 20 årene, ettersom de involverte aktørene stadig raskere forsøker å finne nye inntektskilder som shopping, måltider, underholdning og eiendom, sier Rohit Talwar, adm. direktør i Fast Future Research. Det som også er klart er at uansett hvilken modell flyplassene velger, så innebærer den nye teknologien at vi er på vei mot et intelligent, dataintensivt, kunnskapsrikt og kundetilpasset flyplassmiljø som vil gagne de reisende.

De reisendes syn på fremtiden
Undersøkelsen viser at en stressfri flyplassopplevelse er førsteprioritet for de reisende. 72 prosent av deltakerne svarer at de synes at dagens prosess, fra innsjekking til ombordstigning er ineffektiv. 69 prosent etterspør en forbedret sikkerhetsprosess, mens 81 prosent forventer seg at en flyplass skal avspeile den lokale kulturen og dermed bidra til den totale reiseopplevelsen.

De reisende ser teknologien som stadig viktigere. Mange ønsker å kontrollere hele flyplassoppholdet med mobiltelefonen til å hjelpe seg gjennom de ulike trinnene (63 prosent). Å bruke sitt bonuskort som et permanent boardingkort står også høyt på listen (59 prosent), akkurat som permanente, elektroniske bagasjelapper (57 prosent). Sosiale medier anses som et viktig verktøy for sanntidskommunikasjon mens man er på flyplassen – f.eks. informasjon, utveksling av tips, og tilbakemeldinger.

Om rapporten
Reinventing the Airport Ecosystem bygger på over 70 dybdeintervjuer med bransjeeksperter fra flyplasser, flyselskaper og leverandører. Intervjuene er komplettert med en spørreundersøkelse som er besvart av 838 reisende fra hele verden.

Rapporten kan lastes ned her: www.amadeus.com/airportecosystem

Kontaktinformasjon
Jesper Söderström
adm.dir., Amadeus Scandinavia
Tlf.: +46 8 458 05 00
E-post: jesper.soderstrom@sca.amadeus.com

Om Amadeus
Amadeus er en ledende transaksjonsbehandler og leverandør av avanserte teknologiløsninger for reisebransjen over hele verden.

Kundegruppene omfatter reiseleverandører (f.eks. flyselskaper, hoteller, jernbaner, ferger osv.), reiseforhandlere (reisebyråer og nettsteder) og reisekjøpere (bedrifter og privatpersoner).

Konsernet driver en transaksjonsbasert forretningsmodell og behandlet over 948 millioner fakturerbare reisetransaksjoner i 2011.

Amadeus har sine sentrale kontorer i Madrid (hovedkontor og markedsføring), Nice (utvikling) og Erding (Operations – databehandlingssenter) og dessuten regionale kontorer i Miami, Buenos Aires, Bangkok og Dubai. På markedsnivå har Amadeus kundevirksomhet i 195 land gjennom 73 lokale kommersielle Amadeus-organisasjoner.

Amadeus er notert på børsene i Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia under tickeren “AMS.MC”. For kalenderåret 2011 rapporterte selskapet inntekter på EUR 2 712 millioner og et driftsresultat før avskrivninger på EUR 1 039 millioner. Amadeus-konsernet har over 10 000 ansatte over hele verden, og 123 nasjonaliteter er representert ved sentralkontorene.

For mer informasjon om Amadeus, gå inn på www.amadeus.com/sca

Tags:

Abonner