Ikke bare bergensere bør passe seg for tarmbakterier: STADIG STØRRE RISIKO FOR FORURENSET DRIKKEVANN

Oslo 16. november 2004 Ikke bare bergensere bør passe seg for tarmbakterier: STADIG STØRRE RISIKO FOR FORURENSET DRIKKEVANN Sannsynligvis har parasitter (Gardia) fra kloakkvann kommet inn i drikkevannet til tusenvis av bergensere. De kunne like gjerne ha slått til i vannkranene i de fleste andre kommuner. - Selv om forurensingskilden i Bergen denne gang er å finne i selve drikkevannskilden, er det all grunn til å rope varsku når det gjelder drikkevannsforurensing i det meste av landet, sier Jan Harsem som er informasjonsleder for interessegruppen Arbeidsgruppe for vann- og avløpsnett. Denne gruppen, som omfatter de fleste store aktørene på dette fagområdet, er bekymret over vedlikeholdet av VA-nettet de senere årene. Det norske nettverket for vann- og avløpsrør er i svært dårlig forfatning på grunn av manglende vedlikehold - noe myndighetene må ta mye ansvar for på grunn av den nedprioritering dette området har fått budsjettmessig gjennom alle senere år. Dagens ledningsnett lekker i ekstrem grad. Mer enn halvparten - 50 % ! - av drikkevannet vårt forsvinner på veien fra fra vannkilden til vannkranene på grunn av lekkasjer. I Danmark er eksempelvis det tilsvarende tallet 7 %. Avløpsrørene - fulle av bakterier - går stort sett i samme rørgrøfter og lekker også i betydelig grad. Slik vil avløpsvann havne i drikkevannsrørene. Mens drikkevannet lekker ut i avløpsrørene og sprenger kapasiteten i renseanleggene. Samtidig er det slik at når rør springer lekk og må repareres, vil det oppstå undertrykk i drikkevannsrørene under reparasjonene, og dermed "suger" rørene til seg forurenset vann. Ferske undersøkelser foretatt av Mattilsynet og Vannverket i Trondheim viser at dette er kilde til overhyppighet av kvalme, oppkast og diarè i husstander som rammes. Folkehelsa har tidligere beregnet at mellom 100 000 og 300 000 sykedager årlig skyldes forurenset drikkevann. - Det er de enkelte kommuner som er ansvarlige for drikkevannskvaliteten og for ledningsnettene, men de budsjettildelinger kommunene har fått de senere år, har ikke gitt alle kommuner mulighet til å vedlikeholde nettverkene sine slik de burde, sier Harsem. - Nå skyver vi utskiftningsproblemene foran oss, og de budsjetter som skulle brukes til planlagt vedlikehold, forsvinner i krisereparasjoner og ekstraordinære tiltak. Stortinget må nå bevilge øremerkede midler for en rask oppgradering av VA-nettet, for nå går det bokstavelig talt på helsa løs! Pressemeldingen er sendt ut av Arbeidsgruppe for vann- og avløpsnett Denne gruppen består av RIF - Organisasjonen for rådgivere, Norske Rørgrossisters Forening (NRF), Markedsledende VA-leverandører og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). For mer informasjon: Kontakt Arbeidsgruppens leder, Torbjørn Lothe Vik på telefon 22 72 55 00 eller informasjonsleder Jan Harsem på telefon 66 98 97 85 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no