Myten om det rene, norske drikkevannet: MANGE NORDMENN VELGER VANN PÅ FLASKE - og ofte med god grunn!

Myten om det rene, norske drikkevannet: MANGE NORDMENN VELGER VANN PÅ FLASKE - og ofte med god grunn! 27. september 2004 Mer enn 1 million nordmenn får drikkevann som ikke alltid smaker spesielt godt - eller ser særlig fristende ut. Folkehelsa konstaterer nemlig at over 26 % av landets befolkning får drikkevann med større eller mindre mengder humus som setter usmak og farge på vannet - Dette tallet har økt de senere årene - ikke minst på grunn av klimaendringer, sier Truls Krogh i Folkehelseinstituttet. - Drikkevannets innhold av de langt farligere e-koli bakteriene har derimot ikke økt takket være stadig bedre vannbehandlingsanlegg, men likevel er det over 100 000 nordmenn som årlig får hilse på disse bakteriene på grunn av drikkevann levert fra ca 150 små vannverk rundt om i landet. Resultatet er oppkast og diaré. Tidligere beregninger fra Folkehelsa har anslått at dårlig drikkevann fører til mellom 100 000 og 300 000 sykedager per år. Ledningsbrudd gir diarè Stadige vannlekkasjer i et utdatert VA-system fører stadig oftere til vannlekkasjer og trykkfall i rørnettet: - Et prosjekt vi gjennomførte i 2000 og 2001 i samarbeid med Vannverket i Trondheim, ga oss klare indikasjoner på at når det oppstår trykkløshet i drikkevannsledningene, forårsaket av for eksempel kontrollerte avstenginger eller brudd på drikkevannsledningene, fører dette til overhyppighet av kvalme, oppkast og diare i de husstandene som rammes av ringvirkningene fra lekkasjen, sier Erik Wahl i Mattilsynet i Trondheim. Det er nå i gang et større prosjekt for å skaffe bedre data på dette, og en større rapport om vannlekkasjer og sykdom vil trolig foreligge tidlig i 2005. Norske vannrør er i dag så utette at bare halvparten av det vannet som sendes inn i rørene kommer ut igjen i vannkranene. Resten har lekket ut under veis. Utskiftning og vedlikehold av landets vann- og avløpsrør har så lav prioritering hos lokale politikere at de kommunale budsjettene blir presset. Med dagens investeringstakt vil det derfor kunne ta 200 år før dagens dårlige vannrør er modernisert. Og verre blir det - Og der det lekker ut, der kan også forurensningene komme inn under uheldige omstendigheter. Ofte er det jo bare noen få centimeter mellom vannledningene og kloakkrørene, sier professor Oddvar Georg Lindholm ved NHL. Han har fulgt forfallet i rørnettet over lang tid og er svært betenkt over utviklingen. - Mange norske vannverk leverer drikkevann av så dårlig kvalitet at det ikke tilfredsstiller EUs helsekrav. En rekke matvareprodusentene må derfor investere i ekstra renseutstyr om de vil eksportere sine produkter. VA-bransjen forvalter enorme verdier, og derfor er det nødvendig at både politikere og fagfolk tar dette ansvaret mer alvorlig enn det gjøres i dag i mange kommuner og statlige organer, sier Lindholm. Lekkasjer fra vannledningsnettet i Norden Land- Lekkasjeprosent Sverige- 14 Finland- 16 Danmark- 7 Norge- 50 I Danmark bøtelegges kommunene med 6 kroner pr. kubikkmeter vann dersom lekkasjen overskrider 10 %.. Med et slikt system i Norge, ville alle kommuner havne i bøteregisteret! Om du lurer på vannkvaliteten i din kran, kan du henvende deg til ditt lokale vannverk. Som leverandør av betalte tjenester er vannleverandøren etter loven forpliktet til å oppgi alle fakta omkring den varen han selger - inklusive både humus og e-koli. Pressemeldingen er sendt ut av Arbeidsgruppe for vann- og avløpsnett Denne gruppen består av RIF - Organisasjonen for rådgivere, Norske Rørgrossisters Forening (NRF), Markedsledende VA-leverandører og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). For mer informasjon: Kontakt Arbeidsgruppens leder, Torbjørn Lothe Vik på telefon 22 72 55 00 eller Professor Oddvar Georg Lindholm på telefon 64 94 87 00 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/27/20040924BIT21340/bild.html Bilde

Kontakter

  • Arbeidsgruppe for vann- og avløpsnett
    . . .

Abonner

Dokumenter og linker