Aspiro selger Mobile Solutions - frigjør ressurser for den raskt voksende musikktjenesten WiMP og TV-streaming

Aspiro har inngått en avtale med LINK Mobility AS om salg av forretningsområdet Mobile Solutions i de nordiske og baltiske landene. Kjøpesummen er på 20 MNOK og Aspiro beregner at salget kan sluttføres i midten av oktober. Aspiro frigjør dermed ressurser for TV-streaming og musikktjenesten WiMP, som før sommeren passerte 300 000 betalende brukere, tilsvarende en tredobling så langt i år.

Salget av Mobile Solutions er siste trinn i det som har vært en langsiktig reposisjoneringsprosess i Aspiro. For å fokusere selskapet i retning av musikk og TV-streaming har Aspiro det siste året også solgt det tidligere forretningsområdet Mobile Entertainment og flere andre mindre virksomheter. WiMP blir flaggskipet i det nye Aspiro, som nå består av forretningsområdene Music, TV og Mobile Search.
 
"Aspiro har en svært aggressiv vekststrategi innenfor musikk og TV. I mellomtiden vet vi også at mobile forretningstjenester har stort potensial, og vi er sikre på at Link Mobility er bedre posisjonert for å lede utviklingen av dette markedet. Det har vært flere middels store selskaper og behov for konsolidering. For Aspiro vil denne avtalen bidra til å frigjøre mer ressurser for våre fokusområder musikk og tv, der vi har høye ambisjoner", sier Gunnar Sellæg, administrerende direktør i Aspiro.
 
Omsetningen innenfor Aspiros forretningsområde Music økte med over 175 prosent i første halvår, i tråd med målet for 2011. Selskapets musikkstreamingtjeneste passerte i juni 300 000 betalende brukere, tilsvarende en tredobling sammenlignet med januar. Musikktjenesten er tilgjengelig i fire land; Norge, Sverige, Danmark og Portugal, og Aspiro har signert en intensjonsavtale for lansering i Irland. Aspiro har som mål at forretningsområdet TV skal nå minst 10 prosent vekst i 2011 sammenlignet med 2010. Aspiro forhandler med nye partnere innenfor både musikk og TV, og planlegger ytterligere lanseringer i 2011.
 
Mobile Solutions omsatte i 2010 131,2 MSEK. Resultat etter direkte kostnader utgjorde 28,6 MSEK og EBITDA utgjorde -15,9 MSEK. I første halvår 2011 hadde Mobile Solutions en omsetning på 50,3 MSEK, resultat etter direkte kostnader utgjorde 17,1 MSEK og EBITDA var SEK -0,4 MSEK.
 
Kjøpesummen betales med 7,5 MNOK ved gjennomføring, 7,5 MNOK, justert for eventuelle garantier etter ni måneder, og de resterende 5 MNOK betales kvartalsvis som en prosentandel av kjøperens driftsresultat. Aspiro forventer at salget kan sluttføres i midten av oktober, og da vil også integrasjonen mellom de to organisasjonene begynne. Transaksjonen er betinget av godkjenning fra Konkurransetilsynet.
 
Dette er informasjon som Aspiro AB (publ) skal offentliggjøre i henhold til svensk lov om børs- og clearingvirksomhet og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Informasjonen ble utgitt for publisering 22 september 2011 kl 07:30.

For mer informasjon, vennligst kontakt: Kristin Castillo Eldnes, IR- og informasjonssjef, +47 908 07 389, kristin.eldnes@aspiro.com, eller Gunnar Sellæg, administrerende direktør, +47 901 81 528, gunnar.selleg@aspiro.com.

Om Aspiro
Aspiro har en unik posisjon som verdens eneste leverandør av komplette streamingtjenester for TV og musikk til partnere som ønsker å bruke sitt eget varemerke på tjenesten. Aspiro leverer også musikktjenesten WiMP direkte til konsumenter i Norge, Sverige og Danmark og i Portugal som en white label tjeneste. Aspiro har mer enn 10 års erfaring fra mobilteknologi- og handel i Nordeuropa og leverer til selskaper over hele verden slik som Deutsche Telekom, Telefónica O2, Telenor, 3, TeliaSonera, BBC, Aftonbladet, mBlox, TVNorge, Entel og VG. Aspiro er notert på Nasdaq OMX Nordiske Børs i Stockholm. Omsettingen for gjenværende virksomhet utgjorde i 2010 262 MSEK og selskapet har cirka 120 ansatte.

Tags: