Aspiro AB (publ): Delårsrapport Januar - Juni 2007

Forbedret resultat sammenlignet med første kvartal. Resultat etter skatt ble 5,8 MSEK og EBITDA utgjorde 10,1 MSEK.

- EBITDA for andre kvartal ble 10,1 MSEK (13,1 MSEK), en økning fra 4,8 MSEK i første kvartal.

- Resultatet etter skatt for tremånedersperioden ble 5, 8 MSEK (8,2 MSEK). Tilsvarende resultat for foregående kvartal var 1,9 MSEK.

- Resultatet per aksje for andre kvartal, før og etter utvanning, ble 0,03 SEK (0,04 SEK).

- Netto omsetning for andre kvartal 2007 utgjorde 98,5 MSEK (113,5 MSEK). De avviklede selskapene i Storbritania og Spania reduserte omsetningen med 2,2 MSEK. Konkurransesituasjonen i Finland og Danmark bidro til at omsetningen falt med cirka 12,8 MSEK sammenlignet med andre kvartal 2006.

- Omsetningen direkte fra konsument (Finland og Danmark unntatt) økte med 13 prosent i andre kvartal og tilsvarende resultat etter direkte kostnader økte med 19 prosent, sammenlignet med andre kvartal 2006.

- Etter omorganisasjon er Aspiro i dag inndelt i tre virksomhetsområder; Mobil underholdning, Bedriftsløsninger og Søketjenester. Den nye organisasjonen er mer fleksibel med tydelig fokus på Aspiros kjernevirksomhet, noe som forventes å gi positive effekter på både omsetning og lønnsomhet.

- Lansering av ny musikkbutikk styrker Aspiros posisjon som største aktør i Norge for nedlasting av musikk til mobiltelefonen.

- Styret vurderer situasjonen slik at selskapet kommer til å opprettholde sin sterke markedsposisjon innen nåværende virksomhet. Som følge av utfordringene i først og fremst Finland, vil imidlertid lønnsomheten i 2007 bli lavere enn foregående år.

- For å legge til rette for fremtidig sterk tilvekst, besluttet styret i 2006 at selskapet skal satse på områdene mobil-TV, musikk, mobil markedsføring, søketjenster og community. De kommende tre årene forventer Aspiro kraftig vekst innen disse områdene. Nyutvikling prioriteres framover innen nedlastingstjenester for musikk og mobil-TV. Satsningene beregnes å belaste EBITDA for 2007 med 15-25 MSEK. Styret regner med at satsningene kommer til å generere overskudd i løpet av 2009.

Nøkkeltall

April – Juni 2007

Nettoomsetning, MSEK: 98,5 (113,5)
EBITDA, MSEK: 10,1 (13,1)
Resultat etter skatt, MSEK: 5,8 (8,2)
Resultat pr. aksje, SEK: 0,03 (0,04)
Likvide midler, MSEK: 59,3 (75,3)
Kontantstrøm fra løpende virksomhet før endringer i arbeidskapital, MSEK: 5,2 (10,3)

Januar-juni 2007

Nettoomsetning, MSEK: 195,6 (232,8)
EBITDA, MSEK: 14,9 (28,1)
Resultat etter skatt, MSEK: 7,7 (16,9)
Resultat pr. aksje, SEK: 0,05 (0,09)
Likvide midler, MSEK: 59,3 (75,3)
Kontantstrøm fra løpende virksomhet før endringer i arbeidskapital, MSEK: 13,4 (21,5)

Tallene i parentes viser tilsvarende periode foregående år.

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Dokumenter og linker