Aspiro AB (publ): Regnskap 1. kvartal 2012

70 prosent vekst i første kvartal

Hovedtrekk første kvartal 2012

 • Nettoomsettingen for gjenværende virksomhet utgjorde for første kvartal 71,9 MSEK (42,4 MSEK), tilsvarende en vekst på cirka 70 prosent.
 • EBITDA for gjenværende virksomhet ble for første kvartal -16,1 MSEK (-10,2 MSEK).
 • Periodens resultat for gjenværende virksomhet endte for første kvartal på -18,7 MSEK (-14,4 MSEK).
 • Forretningsområdet Music økte omsettingen med over 175 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Aspiro betalanserte musikktjenesten WiMP i Tyskland og forberedte den kommersielle lanseringen i andre kvartal. Aspiro signerte en avtale med operatøren Ziggo i Nederland, for en variant av WiMP. Avtalen beregnes å generere en omsetting tilsvarende cirka 9 MSEK over to år.
 • Forretningsområdet TV økte omsettingen med 19 prosent. Aspiro signerte en forlenget avtale med Telekom Tyskland for leveranse av tv- og videotjenester i Tyskland og Østerrike. Avtalen gir Aspiro en nettoomsetting på rundt 24-32 MSEK over 18 måneder.
 • Schibsted ASA kunngjorde den 12. januar et offentlig bud på alle aksjene i Aspiro til en pris på 1,65 svenske kroner per aksje. Styret i Aspiro anbefalte enstemmig aksjonærene å godta tilbudet, blant annet med støtte i en så kalt fairness opinion. Schibsted kjøpte via budet og via børsen totalt 115 367 aksjer og innehar totalt 151 416 996 aksjer, tilsvarende cirka 74,3 prosent av aksjene i Aspiro.

Hendelser etter periodens utgang

 • Aspiro lanserte musikktjenesten WiMP i Tyskland.
 • Erling Paulsen slutter som leder for Aspiro TV. Administrerende direktør i Aspiro Gunnar Sellæg vil også ta over ansvaret som leder for Aspiro TV framover.
 • Espen Lauritzen ble midlertidig ansatt som sjef for Aspiro Music.
 • Schibsted meldte at de har flyttet hele sin beholdning av Aspiro-aksjer til det nye datterselskapet Streaming Media AS. I Streaming Media eier Schibsted 74,3 prosent, Ferd Capital 16,6 prosent og Platekompaniet 10 prosent.

Framtidsutsikter og mål 2012

 • Apiro har som mål å oppnå minst 80 prosent vekst innen forretningsområdet Music i 2012 sammenlignet med 2011. Aspiro planlegger alternative forretningsmodeller innen Music, som vil medføre kapitalbehov i 2012. Aspiro skal lansere nye musikktjenester i Tyskland, Nederland, minst to andre land i Europa og minst et land utenfor Europa. Aspiro fortsetter satsningen innen Music og forventer negativ EBITDA i 2012.
 • Aspiro har som mål å oppnå minst 20 prosent vekst innen forretningsområdet TV i 2012 sammenlignet med 2011. TV forventes ikke lenger som tidligere kommunisert å oppnå positiv EBITDA i 2012, men forventes i stedet først å oppnå dette i andre halvår.
 • Aspiro har som mål å maksimere lønnsomheten innen Mobile Search ved effektiv drift.

Kommentar fra adm. dir.

”Aspiro har høye ambisjoner for musikktjenesten WiMP og våre tv-tjenester og så langt i år er vi i linje med forventningene. Nå har vi også lansert WiMP i Tyskland og vi fortsetter med planlegging for ytterligere lanseringer,” sier administrerende direktør for Aspiro, Gunnar Sellæg.

Dette er informasjon som Aspiro AB (publ) er pliktig å offentliggjøre i henhold til svensk lov om børs- og clearingvirksomhet og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Informasjonen ble utgitt for publisering 10. mai 2012 kl 8:30.

For mer informasjon, vennligst kontakt: Kristin Castillo Eldnes, IR- og informasjonssjef, Tel: +47 908 07 389, e-post: kristin.eldnes@aspiro.com eller Gunnar Sellæg, Administrerende direktør, Tel: +47 901 81 528, e-post: gunnar.selleg@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro er et ledende streamingselskap med hovedfokus på musikktjenesten WiMP og videotjenester som leveres til partnere. WiMP leveres direkte til konsumenter samt via partnere som operatører og tv-distributører. Med WiMP tenker Aspiro globalt, men jobber lokalt, med en redaksjon og egne team som tilpasser tjenesten til hvert enkelt land. Aspiro har fjorten års erfaring innen digitale tjenester og er et vekstselskap med høye ambisjoner. Aspiro er notert på Nasdaq OMX nordiske børs i Stockholm.

Tags:

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.