Aspiro AB (publ): Regnskap 1 kvartal 2008

Omsettingsvekst i første kvartal, kraftig vekst i Baltikum.

- Nettoomsettingen for første kvartal 2008 utgjorde 99,0 MSEK (97,1 MSEK). Omsettingen i Baltikum økte med 7,4 MSEK (84%) sammenlignet med første kvartal 2007.

- EBITDA for første kvartal ble 4,3 MSEK (4,8 MSEK). Resultatet etter skatt ble -2,1 MSEK (1,9 MSEK) og resultatet per aksje, før og etter utvanning, ble -0,01 SEK (0,01 SEK)

- Aspiro utvidet samarbeidet med NRK Aktivum gjeldende avstemmingstjenester via SMS.

- Aspiro utvidet sitt mobile annonsenettverk i Sverige via avtaler med blant andre Aftonbladet.

- Oppkjøp av 75 prosent av aksjene i My Mobile World AS, som forsterkning til området mobil markedsføring.

- Aspiro signerte en ny avtale med TVNorge om leveranse av mobil gateway og interaktive mobiltjenester.

- Aspiro har som mål å øke omsettingen med bibeholdt lønnsomhet. Styret vurderer situasjonen slik at selskapet kommer til å opprettholde sin sterke markedsposisjon og at først og fremst mobil-TV, musikk, mobilspill, mobil markedsføring og bedriftsløsninger er områder som vil vise vekst i 2008.

- I tillegg satser Aspiro på en internasjonal ekspansjon, hovedsakelig via partnerskap med de største operatørene samt innenfor mobil-TV.

- Aspiro vil evaluere strategien for virksomhetsområdet Søketjenester. Strukturelle endringer kan være et alternativ.

Nøkkeltall Jan-Mar 2008 (2007)
Netto omsetting, MSEK 99,0 (97,1)
EBITDA, MSEK 4,3 (4,8)
Resultat etter skatt, MSEK -2,1 (1,9)
Resultat pr aksje, SEK -0,01 (0,01)
Likvide midler, MSEK 78,9 (89,0)
Kontantstrøm fra løpende virksomhet, MSEK -0,9 (8,2)

Informasjonen er av en slik karakter som Aspiro AB (publ) skal offentliggjøre i henhold til svensk lov om verdipapirmarkedet og eller lov om handel med finansielle instrument. Informasjonen ble offentliggjort den 9. mai 2008 klokken 8.30.

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Dokumenter og linker