Aspiro AB (publ): Regnskap 2. kvartal

Aspiro blir fokusert vekstselskap

Hovedtrekk 1. kvartal

- Nettoomsettingen for første kvartal utgjorde 114,5 MSEK (114,2 MSEK). Omsettingen for gjenværende virksomhet utgjorde 84,0 MSEK (72,0 MSEK).
-
EBITDA for første kvartal ble 4,1 MSEK (5,2 MSEK). EBITDA for gjenværende virksomhet ble -10,5 MSEK (-5,3 MSEK).
-
Resultat etter skatt for første kvartal endte på -1,3 MSEK (4,9 MSEK). Resultat etter skatt for gjenværende virksomhet ble -11,0 MSEK (-1,4 MSEK).
-
Aspiro solgte forretningsområdet Mobile Entertainment til Lobus Mobil Holding AB. Kjøpesummen er 42 MSEK pluss en eventuell tilleggssum basert på en earn-out-modell. All virksomhet innen Mobile Entertainment i Norge, Danmark og Sverige drives fra 1 juli av Lobus Mobil Holding AB.
-
Aspiro lanserte musikkstreamingtjenesten WiMP for Telenor i Danmark. WiMP ble nominert til den internasjonale Meffy-prisen i London.
-
Aspiro signerte avtale med forlaget Cappelen Damm om utvikling av en ny streamingtjeneset for lydbøker. Aspiro beregner at tjenesten vil bli lansert i Norge i løpet av høsten.
-
Kraftig vekst i forretningsområdet Mobile-TV. Aspiros tjenester til T-Mobile ble nominert til Meffy Awards.
-
Kraftig vekst i forretningsområdet Mobile Solutions. Aspiro signerte en avtale om mikrobetalinger for Finn-torget, med oppstart i tredje kvartal.

Fremtidsutsikter

- Aspiro øker satsningen innenfor forretningsområdene Music og Mobile-TV.
-
Innenfor forretningsområdet Mobile Solutions er fokus framover på å forbedre lønnsomheten. Aspiro fokuserer på løsninger som gir skala og ser samtidig over mulige sparetiltak.

Adm. dir har ordet

”Med salget av Mobile Entertainment har vi tatt ett stort skritt i omposisjoneringingen av selskapet. Nå blir også potensialet i våre musikk- og TV-tjenester samt bedfriftstjenester tydeligere. Vi regner med å kunne vise sterk vekst framover, spesielt innenfor forretningsområdene Music og Mobile TV, der vi opplever høy etterspørsel etter våre tjenester”, sier Gunnar Sellæg, administrerende direktør for Aspiro.

Informasjon er av en slik karakter som Aspiro AB (publ) skal publisere i henhold til svensk lov om børs- og clearingvirksomhet og/eller handel med finansielle instrument. Informasjonen ble sendt til publisering 12. august 2010 kl 08:30.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kristin Breivik Eldnes
IR- og informasjonssjef
Tel: +47 908 07 389
e-post:
kristin.eldnes@aspiro.com

Gunnar Sellæg
Administrerende direktør
Tel: +47 901 81 528
e-post:
gunnar.selleg@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro har en unik posisjon som verdens eneste leverandør av komplette streamingtjenester for TV og musikk til partnere som ønsker å bruke sitt eget varemerke på tjenesten. Aspiro har mer enn 10 års erfaring fra mobilteknologi- og handel i Nordeuropa og leverer til selskaper over hele verden slik som T-Mobile, Telefónica O2, Telenor, 3, TeliaSonera, Tele2, BBC, Aftonbladet, mBlox, TVNorge, Entel og VG. Aspiro er notert på Nasdaq OMX Nordiske Børs i Stockholm og har lokale kontorer i alle nordiske og baltiske land. Omsettingen i 2009 utgjorde 441 MSEK og selskapet har cirka 140 ansatte.

Tags:

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Dokumenter og linker