Aspiro kjøper selskap innenfor mobil markedsføring

Aspiro har i dag kjøpt 75 prosent av aksjene i My Mobile World AS (MMW), et selskap som håndterer mobil markedsføring og interaktive løsninger for norske og internasjonelle kunder. Oppkjøpet er et ledd i Aspiros satsing innenfor virksomhetsområdet mobil markedsføring.

Aspiro har signert en avtale om oppkjøp av 75 prosent av aksjene og 75 prosent av en fordring på MMW. Kjøpesummen oppgår til 1,5 MNOK i kontant erstatning. Aspiro har opsjon på å kjøpe resterende 25 prosent av aksjene og fordringen. Oppkjøpet forventes ikke å få noen vesentlig effekt på Aspiros resultat for 2008.

Mobil markedsføring er en av Aspiros vekstområder og generelt et område som ventes å vokse kraftig de kommende årene.

– Vi ser en stor verdi i My Mobile Worlds produkter og løsninger og ser gode muligheter for å selge disse sammen med våre eksisterende produkter, sier Jan Erik Sørgaard, CEO for Aspiro Mobile Marketing.

MMW er et selskap som håndterer mobil markedsføring, som salg av web- og mobilløsninger samt sms-kampanjer og interaktive løsninger for norske og internasjonelle kunder. MMW omsatte for cirka 3,2 MNOK i 2007.

– Jeg ser fram til å bidra med min kompetanse og mine produkter til et selskap som jeg mener har gode forutsetninger for å lykkes innenfor mobil markedsføring, sier Kåre Uthaug, gründer i MMW.

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Dokumenter og linker